Spotkanie dot. najnowszych wydawnictw o Roztoczu

2 czerwca w Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS odbyło się spotkanie, podczas którego zaprezentowano najnowsze wydawnictwa Roztoczańskiego Parku Narodowego dotyczące Roztocza.

Fot. Bartosz Proll

 Wśród publikacji znalazły się:

Monografia „Roztocze – przyroda i człowiek”.
Książka ma charakter monografii naukowej. Teksty zostały przygotowane przez naukowców z 11 uniwersytetów i instytucji naukowych od lat pracujących na terenie Roztocza. Teksty pisało aż 81 autorów: geografów, geologów, biologów, ekologów, archeologów, historyków i specjalistów z zakresu ochrony środowiska. Książka jest efektem bilateralnej współpracy polskich i ukraińskich autorów różnych specjalizacji. Składa się z 31 rozdziałów ujętych w 9 części profilowanych, Książka zawiera informacje na temat regionu Roztocza, przyrody i jej ochrony, historii, dziedzictwa kulturowego, gospodarki i turystyki. Teksty uzupełniają 63 oryginalne mapy i 24 reprodukcje dawnych map z terenu Roztocza oraz ponad 400 fotografii. Dla wygody użytkowników opracowano wykaz nazw geograficznych ukraińskiej części Roztocza, uzupełniając go nazwami w oryginalnej wersji językowej. Monografię zamyka obszerna bibliografia licząca ponad 1600 pozycji. Stanowi ona swoiste zestawienie dorobku piśmienniczego na temat  Roztocza, aktualnego dla połowy drugiej dekady XXI w.

Wydawnictwo kartograficzne „Roztocze – różnorodność przyrodnicza i dziedzictwo kulturowe”.
Wydawnictwo składa się z trzech map w formacie 98x68 cm w skali 1:75 000 i zestawionych w tekturowym etui. Jest to pierwsze tego rodzaju opracowanie kartograficzne, w tak dużej skali, obejmujące całe Roztocze, od Kraśnika do Lwowa. Zawiera ono wiele nowych informacji o przyrodzie Roztocza, jego zabytkach i kulturze niematerialnej oraz o atrakcjach i infrastrukturze turystycznej. Mapy w oryginalny sposób prezentują zróżnicowanie przestrzenne lasów Roztocza oraz osobliwości przyrodniczych. W celu uwypuklenia rzeźby regionu zastosowano metodę cieniowania. Rewers map zawiera ponad 50 stron tekstu oraz kilka map tematycznych i kilkanaście planów miast roztoczańskich. Po raz pierwszy zaprezentowano trójwymiarową panoramę Roztocza. Autorami map są geografowie i kartografowie, pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS oraz Roztoczańskiego Parku Narodowego. Z autorami, przy powstaniu wydawnictwa, współpracowali przyrodnicy z Ukrainy. Mapy zostały wydane w 3 wersjach językowych (polskiej, ukraińskiej i angielskiej).

Ze strony UMCS w spotkaniu uczestniczyli m.in.: prof. dr hab. Ryszard Dębicki Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski Dziekan WNoZiGO, prof. dr hab. Marian Harasimiuk Kierownik Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania.

 

    Aktualności

    Data dodania
    6 czerwca 2016