Seminarium nt. rynku nieruchomości komercyjnych

Jaka jest rola nieruchomości komercyjnych w rozwoju miast oraz jaki jest ich wpływ na przestrzeń, rozwój gospodarczy i kształtowanie się wartości nieruchomości? M.in. takich informacji można się było dowiedzieć 1 grudnia br. podczas seminarium "Rynek nieruchomości komercyjnych w aspekcie ekonomicznym i przestrzennym". Wydarzenie odbyło się na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

 Fot. Bartosz Proll

Spotkanie poświęcone było różnym aspektom rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Prelegentami byli naukowcy z UMCS, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Łódzkiego, a także reprezentanci instytucji publicznych i samorządów. Po wygłoszonych referatach odbył się panel dyskusyjny. Uczestnicy, w tym przedstawiciele różnych branż, mieli okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń. 

    Aktualności

    Data dodania
    2 grudnia 2016