Relacja z „Dni Lubelskiej Wyżyny IT”

14 i 15 maja odbyła się w Instytucie Informatyki UMCS konferencja branżowa Dni Lubelskiej Wyżyny IT, której celem było zapoznanie uczestników z możliwościami szerokiego wykorzystywania technologii informatycznych w wielu dziedzinach nauki i życia.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele środowisk naukowych, biznesu, studenci a także uczniowie lubelskich szkół średnich planujący związać swoją przyszłość z informatyką.
Konferencję ze strony UMCS otworzyła Prorektor ds. Studenckich Prof. sztuk muz. Urszula Bobryk, ze strony Urzędu Miasta Lublin Z-ca Prezydenta Grzegorz Siemiński, zaś stronę przedstawicieli biznesu reprezentował Prezes Wschodniego Klastra ICT Robert Szlęzak. W uroczystym otwarciu uczestniczyli także Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki dr hab. Stefan Korczak, prof. nadzw. UMCS oraz Dyrektor Instytutu Informatyki prof. dr hab. Paweł Mikołajczak.

Wydarzeniu patronowało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji a z ramienia Miasta Lublin patronat honorowy objął Prezydent Miasta pan Krzysztof Żuk. Patronatem medialnym objęły konferencję TVP Lublin, Radio Lublin i Radio Centrum.

W pierwszym dniu odbyły się wykłady, m.in. wykład Tadeusza Golonki (Honorowy Dyrektor Regionalny Microsoft w Polsce) – pt: Zarządzanie Projektami – wczoraj i dzisiaj. Metody i narzędzia. Dylematy kierowników projektów przedsiębiorstw IT. Wojciech Widelski (Kierownik LubMAN UMCS) przedstawił Projekt PLATON, mający na celu rozwój krajowej infrastruktury teleinformatycznej nauki. Waldemar Kubisz (Leica Geosystems) i Waldemar Kociuba (Wydział NoZiGP UMCS) podczas swojego wykładu pokazali świat widziany przez skanery 3D. Równolegle w panelu Strefa Multimediów zaprezentowali się: firma Tobea sp. z o.o. z warsztatem kreatywnym Jak zatrzymać specjalistów IT w Lublinie, Teatr NN i Wschodni Klaster ICT z Projektem Lublin 2.0 i Kapsuła czasu, oraz Tomasz Gomoła, który przybliżył techniki animacji 3D i przedstawił swoją pracę nad filmem Warszawa 1935. Jednocześnie odbyły się warsztaty prowadzone przez firmy związane z branżą informatyczną, poruszające tematykę związaną z bezpieczeństwem danych osobowych, narzędziami do pracy on-line, a także e-administracją. Na szczególną uwagę zasługuje odbywająca się w tym czasie doroczna konferencja naukowa Instytutu Informatyki UMCS - Informatyka, Badania i Zastosowania IBIZA 2013 służąca wymianie wiedzy i doświadczeń środowiska naukowego związanego z szeroko pojętą dziedziną informatyki. Wśród odbywających się w trakcie konferencji wykładów szczególną uwagę przyciągnęły referaty wygłoszone przez Andrzeja Daniluka (UMCS), który kontynuował tezy przedstawione wcześniej przez Tadeusza Golonkę, jak również referat dotyczący problematyki wolnego i otwartego oprogramowania, przedstawiony przez Michała Woźniaka (Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania). Ciekawe referaty dotyczące humanistycznego i filozoficznego podejścia do informatyki wygłosili przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Aleksandra Dziak, Wojciech Kruszecki i Piotr Kulicki. Najnowsze naukowo-techniczne podejście do sieci bezprzewodowych zreferowali przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej - Mirosław Mazurek, Marek Bolanowski, Andrzej Paszkiewicz oraz Paweł Dymora.

W drugim dniu konferencji Maciej Maniecki (członek Rady Rozwoju Lublina, Doradca Prezydenta Miasta Lublin – Krzysztofa Żuka) przedstawił Lubelski Potencjał IT, Grzegorz Hunicz (Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta Lublin) omówił obecną sytuację i plany rozwoju sieci szerokopasmowej w Lublinie, zaś plany cyfryzacji TVP na terenie Lubelszczyzny przybliżył zebranym Tomasz Rakowski (Dyrektor Lubelskiego Oddziału TVP). W trakcie trwania warsztatu LubCamp'u jego uczestnicy wysłuchali wykładu o blogosferze i dowiedzieli się jak skutecznie funkcjonować oraz promować się w sieci. Moderatorami warsztatu byli Michał Olszewski i Jakub Jankowski. Podczas równolegle trwających do LubCamp'u paneli eksperckich zaprezentowały się: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Puławski Park Technologiczny, Inkubator Przedsiębiorczości UMCS i Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS, a Wschodni Klaster ICT przyjął w swoje szeregi setnego członka, którym został Lubelski Park Naukowo -Technologiczny S.A.

W tym samym czasie na Wydziale Ekonomicznym UMCS odbyła się konferencja Network Session Lublin 2013, której celem było prezentacja wiedzy z zakresu promocji własnego wizerunku (personal branding), e-biznesu i szeroko pojętej przedsiębiorczości.

W Dniach Lubelskiej Wyżyny IT brały udział lubelskie uczelnie - oprócz wymienionych wcześniej - Politechnika Lubelska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji a także Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, które zaprezentowały swoje badania naukowe, związane z wykorzystaniem informatyki oraz ofertę dydaktyczną. Na szczególną uwagę zasługiwało również stoisko Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.
Podczas dwudniowej konferencji uczestniczące w wydarzeniu firmy przedstawiły swoje produkty i usługi z branży technologii informatycznych oraz prowadziły rekrutacje przyszłych pracowników.

Reasumując - Dni Lubelskiej Wyżyny IT spełniły oczekiwania pokładane przez organizatorów i uczestników. W znaczny sposób skróciły dystans pomiędzy nauką, biznesem i administracją oraz użytkownikami rozwiązań z branży ICT, co jest dobrą prognozą na przyszłość: zapowiada stałą i cykliczną współpracę wszystkich zaangażowanych podmiotów dla dobra miasta i regionu lubelskiego.

Pragniemy tą drogą złożyć podziękowania organizatorom i animatorom przedsięwzięcia oraz przybyłym gościom i uczestnikom Wydarzenia.

    Aktualności