Relacja z debaty „Wybierz swoją przyszłość: ZUS czy OFE”

23 lipca 2014 r. na Wydziale Ekonomicznym UMCS odbyła się debata poświęcona wyborowi, przed którym stoi duża część Polaków: między pozostawieniem swoich środków w Otwartych Funduszach Emerytalnych, a przeniesieniem ich na subkonta do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W debacie udział wzięli liczni eksperci z UMCS, KUL oraz spoza Lublina. Spotkanie moderował dr Mariusz Kicia.

Fot. Maria Górna

Debata rozpoczęła się od wystąpienia dr hab. Teresy Bednarczyk z UMCS, która przedstawiła założenia reformy emerytalnej i strukturę systemu emerytalnego w Polsce. W jej opinii lepszym wyborem są OFE, ale warto pamiętać, że w ramach najnowszej reformy Polacy mogą zadecydować jedynie o niewielkiej części swoich oszczędności emerytalnych.

Następnie zabrał głos dr hab. Robert Gwiazdowski, prezes Warsaw Enterprise Institute, który zadeklarował, że wbrew pozorom i powszechnym medialnym dyskusjom ZUS i OFE są częścią tego samego niewydolnego systemu emerytalnego i są wręcz od siebie zależne. Ekspert dodał, że Polacy najpewniej nie dostaną emerytur w deklarowanej przez oficjalne instytucje wysokości i najlepszym rozwiązaniem jest „oszczędzać samemu”.

Dr Jerzy Michałowski z KUL swoje wystąpienie skoncentrował na wadliwych rozwiązaniach nowej reformy z punktu widzenia rynków finansowych. Przede wszystkim złym rozwiązaniem jest ustawowe zabronienie Otwartym Funduszom Emerytalnym inwestowania w obligacje co sprawia, że ich inwestycje wiążą się ze sporym ryzykiem.

Ostatnim panelistą był Maciej Bitner z Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych, który przedstawił badania, w skutek których udało mu się opracować program, który wylicza przyszłe emerytury.

Następnie między panelistami wywiązała się polemika, w której osią sporu była wysokość przyszłych emerytur. Maciej Bitner argumentował, że sytuacja nie będzie taka zła biorąc pod uwagę wzrost zamożności społeczeństwa i PKB. Robert Gwiazdowski kategorycznie nie zgodził się z tą tezą argumentując, że dobrobyt bierze się przede wszystkim z pracy, a słaba sytuacja demograficzna w Polsce doprowadzi do tego, że zabraknie osób które wypracują przyszłe emerytury.

W efekcie wywiązała się dyskusja na temat poprawy sytuacji demograficznej w kraju, która to ma kluczowe znaczenie w systemie emerytalnym. Prof. Gwiazdowski twierdził, że dobrym rozwiązaniem jest przyjęcie emigrantów zza wschodniej granicy oraz obniżenie podatków - co spowoduje wzrost gospodarczy i sprawi, że praca przestanie być dla kobiet przymusem ekonomicznym. Profesor Bednarczyk z kolei podkreślała znaczenie dobrej polityki prorodzinnej i bezpiecznego zatrudnienia.

Dyskusję zakończyły pytania od publiczności, które dotyczyły kwestii subkont w ZUS i zasadności tego rozwiązania. W debacie udział wzięło ok. 200 osób i liczne media.

Szymon Dziubicki

    Aktualności

    Data dodania
    25 lipca 2014