Relacja z debaty studenckiej „Smart city - konieczność czy moda na nową etykietkę miasta?”

W poniedziałek 16 grudnia 2013 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyła się już czwarta w tym roku akademickim studencka debata z cyklu „Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce”, zorganizowana przez dr Dagmarę Kociubę z Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania wraz ze studentami II roku Gospodarki przestrzennej oraz Studenckim Kołem Naukowym Planistów.

Gościem honorowym spotkania, które odbyło się pod hasłem „Smart city - konieczność czy moda na nową etykietkę miasta?”, była dr Dorota Sikora-Fernandez z Uniwersytetu Łódzkiego, specjalistka z dziedziny badań nad koncepcją „smart city” w założeniach polityki rozwoju miasta.

Tematyka poniedziałkowego spotkania przyciągnęła wielu słuchaczy, zainteresowanych nowymi koncepcjami rozwoju oraz przyszłością miast w Polsce i na świecie. W debacie udział wzięli m.in. przedstawiciele stowarzyszenia Forum Rozwoju Lublina, UM Lublin oraz studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego i KUL. Moderatorem spotkania była Katarzyna Wiśniewska, członkini Studenckiego Koła Naukowego Planistów.

Celem spotkania była dyskusja nad pojęciem „smart city” oraz próba zdefiniowania jednoznacznych wskaźników i kryteriów oceny miast inteligentnych. Dr Sikora-Fernandez zaprezentowała różnorodne wyniki badań przeprowadzanych w wielu miastach, zarówno Polskich, jak i światowych, oraz szereg definicji pojęcia „smart city”, kreowanych i rozumianych w nieco odmienny sposób przez poszczególne państwa oraz środowiska naukowe, z czego wynikać może problem porównywania poziomu ich „inteligentnego rozwoju”. Ogólnie rzecz ujmując, idea „smart city” polega na zarządzaniu ośrodkami miejskimi w sposób nowoczesny, ekologiczny, oszczędny i efektywny. Inteligentne miasta to zarówno inteligentna władza, jak i inteligentne społeczeństwo, rozwój nowych technologii, ale też rozwój zrównoważony, wygoda życia oraz oszczędność przestrzeni i środowiska. Niezbędna w tym procesie jest integracja wszystkich działań prowadzących do zwiększenia efektywności miasta. W trakcie dyskusji posłużono się wieloma przykładami na potwierdzenie realnego wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w systemy funkcjonowania miast, niemniej wskazano również na bariery prawne, mentalne i organizacyjne stanowiące barierę rozwoju „smart city”.

Spotkanie z dr Dorotą Sikorą-Fernandez pozwoliło jego uczestnikom zapoznać się z nowymi trendami panującymi w procesie rozwoju miast światowych, spojrzeć w ich kontekście na rzeczywistość miast polskich oraz zweryfikować wizję ich rozwoju w przyszłości.

Debata odbyła się pod patronatem: JM Rektora UMCS dr. hab. Stanisława Michałowskiego, prof. nadzw., oraz Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS dr. hab. Radosława Dobrowolskiego, prof. nadzw.

Patronem medialnym studenckiej debaty jest Akademickie Radio Centrum.

    Aktualności