Relacja z debaty „Efemeryczne formy architektury krajobrazu”

22 maja 2013 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyła się kolejna, ostatnia w tym roku akademickim, studencka debata z cyklu „Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce”, zorganizowana przez dr Dagmarę Kociubę z Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania wraz ze studentami I roku Gospodarki Przestrzennej.

Gościem głównym spotkania, które odbyło się pod hasłem „Efemeryczne formy architektury krajobrazu” był mgr inż. Jan Kamiński wraz ze studentami Pauliną Olszewską, Kingą Bogucką i Mateuszem Kapustą z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W spotkaniu udział wzięli studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna UMCS zainteresowani zgłębianiem wiedzy na temat tymczasowych form architektury krajobrazu oraz prof. Marian Harasimiuk – Kierownik Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania. Moderatorem spotkania była Olga Janiszewska, prezes Studenckiego Koła Naukowego Planistów UMCS.

Celem debaty było nawiązanie dialogu między studentami Gospodarki Przestrzennej UMCS a studentami Gospodarki Przestrzennej KUL, aktywnie działającymi w Forum Kultury Przestrzeni. Priorytetami działającego społecznie FKP jest promowanie ładu przestrzennego, zrównoważonego rozwoju oraz praca na rzecz piękna krajobrazu i ekologii, innymi słowy, kreowanie kultury przestrzeni. W trakcie spotkania grupa zaproszonych gości zaprezentowała obszary swojej działalności, wśród których znalazł się między innymi udział w projekcie mającym na celu wypracowanie społecznych koncepcji zagospodarowania terenów zieleni w Lublinie, takich jak Dolina Czechówki, Park Rusałka czy Park Ludowy. Meritum spotkania były jednak tymczasowe formy architektury krajobrazu, czyli jednodniowe działania w przestrzeni organizowane przez członków FKP, które poprzez krótkotrwałą metamorfozę elementów przestrzeni nadają jej nowego znaczenia, pozwalają spojrzeć z innej perspektywy na dobrze już znany obraz przestrzeni publicznej i zainspirować się. Swoje doświadczenie w tego typu działalności studenci pragną wykorzystać angażując się w projekt USER, którego celem jest nadanie nowej jakości wybranym placom w przestrzeni publicznej Lublina, wśród których znalazły się: Plac Rybny, Po Farze, Łokietka, Kochanowskiego i Wolności.

Spotkanie oraz wspólna dyskusja osób, którym przestrzeń Lublina nie jest obojętna okazała się dobrym początkiem współpracy oraz wzajemną inspiracją do dalszego działania. Efekty działalności FKP w ramach projektu USER będzie można obejrzeć już w sobotę, 25 maja od godz. 11.00 do godz. 17.00 na wybranych placach w przestrzeni publicznej miasta.

Debatę swoim patronatem objęli: JM Rektor UMCS dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. oraz Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS dr hab. Radosław Dobrowolski, prof. nadzw.

Patronem medialnym Debaty Studenckiej było Akademickie Radio Centrum.

    Aktualności