Rektor UMCS Ambasadorem Konkursu Aktywność Kobiet

W związku z debatą o aktywności kobiet w rodzinie i biznesie, która odbyła się 19 września w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym, wręczono także nominacje na Ambasadorów Konkursu „Aktywność Kobiet” 2014. Jedną z nich otrzymał m.in. prof. Stanisław Michałowski – Rektor UMCS.

Celem przedsięwzięcia jest promocja i upowszechnianie idei zwiększania aktywności kobiet w sferze publicznej w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim, lubelskim, podlaskim w zakresie m.in.: przedsiębiorczości kobiet w biznesie i gospodarce, aktywności zawodowej kobiet w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, czy aktywności środowisk lokalnych i społecznych w zwiększeniu udziału kobiet
w życiu zawodowym, społecznym i gospodarczym. Głównym zadaniem Ambasadora jest wyłonienie kandydatur, które przedkładane są w późniejszym etapie Jury Konkursu.

Patronat Honorowy nad debatą objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego - Sławomir Sosnowski, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Gospodarki. 

Fot. Aneta Adamska

    Aktualności

    Data dodania
    22 września 2014