"Przedsiębiorcze dzieciaki" z europejską nagrodą!

W dniach 28-30 listopada br. odbyła się uroczysta międzynarodowa gala European Enterprise Promotion Awards 2022. W jej trakcie rozdano nagrody dla najlepszych projektów, które są związane z różnymi aspektami przedsiębiorczości. Niezmiernie miło nam poinformować, że w najpopularniejszej kategorii – Promowanie ducha przedsiębiorczości – pierwsze miejsce zajął projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki” organizowany od kilku lat przez Uniwersytet Marii Curie-Słodowskiej (Wydział Pedagogiki i Psychologii) oraz Urząd Miasta Lublin (Wydział Strategii i Przedsiębiorczości) i współfinansowany przez Narodowy Bank Polski. Jury doceniło oryginalność oraz innowacyjność projektu, a także możliwość prostej implementacji w innych krajach.

„Przedsiębiorcze Dzieciaki” to jedyny tego typu projekt w Europie skierowany do dzieci w wieku 6-10 lat. Jego cele skupiają się na kształtowaniu postaw przedsiębiorczych obejmujących głównie kompetencje miękkie (współpraca w grupie, radzenie sobie ze stresem), a w szczególności kreatywność. Wiodącą ideą jest „uczenie się przez doświadczanie”, dlatego dzieci mają okazję zobaczyć wiele lubelskich firm, spotkać się z osobami kreatywnymi oraz założyć własne przedsiębiorstwo. Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie  oraz Facebooku.

Gratulujemy autorkom: dr Małgorzacie Chojak z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz Monice Król – zastępcy Dyrektora Wydziału Przedsiębiorczości UM, a także osobom zaangażowanym w realizację projektu (m.in. Paulinie Dmochowskiej z UM) i życzymy dalszych sukcesów.

Źródło: Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

 

    Aktualności

    Data dodania
    1 grudnia 2022