Promocje doktorskie na WPiA

16 grudnia br. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbyły się promocje doktorów i doktorów habilitowanych z niniejszego wydziału. W wydarzeniu udział wziął Prorektor ds. ogólnych dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS, który zgodnie z akademicką tradycją dokonał otwarcia uroczystości.

Następnie Dziekan WPiA prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak zaprezentowała doktorów habilitowanych, którzy odebrali od prof. Berezy dyplomy oraz gratulacje. Stopień doktora habilitowanego uzyskali:

 • dr hab. Grzegorz Koksanowicz,
 • dr hab. Joanna Piórkowska – Flieger,
 • dr hab. Monika Rejdak.

W drugiej części uroczystości dokonano promocji doktorów. Zgodnie z tradycją akademicką uroczyste ślubowanie odbyło się w języku łacińskim. Do grona doktorów na WPiA dołączyli:

 • dr Mariola Magda Szewczak-Daniel (promotor dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS),
 • dr Tomasz Andrzej Woźniak (promotor prof. dr hab. Antoni Hanusz),
 • dr Jan Tadeusz Kil (promotor dr hab. Ewa Kruk, prof. UMCS),
 • dr Marcin Roman Wolanin (promotor dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS),
 • dr Bartosz Zalewski (promotor prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk).

Tym samym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stopień doktora nauk prawnych uzyskało do tej pory 505 osób.

Uroczystość promocji doktorów i doktorów habilitowanych zwieńczył hymn „Gaudeamus igitur”.

  Aktualności

  Data dodania
  18 grudnia 2020