Promocje doktorskie na naszej uczelni

Promocje doktorów i doktorów habilitowanych mają zawsze szczególny charakter, są bowiem końcowym, najbardziej miłym akcentem ich wieloletniego trudu oraz opieki naukowej promotorów. Ta ważna dla uczelni uroczystość odbyła się 28 czerwca w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS. 

Podczas wydarzenia 6 osób uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego i tym samym Uniwersytet osiągnął liczbę 1339 doktorów habilitowanych wypromowanych w swojej ponad 79-letniej historii. W tej grupie pracowników rozwój jest najbardziej ceniony, ponieważ doktorzy habilitowani powiększają kadrę samodzielnych pracowników nauki – to świadczy o randze oraz prawidłowym rozwoju naszej uczelni.

Drugim momentem świadczącym o rozwoju naukowym w Uniwersytecie są wyniki w zakresie kształcenia doktorów. Podczas uroczystości wypromowanych zostało 61 doktorów, a tym samym dorobek UMCS od początku jego istnienia osiągnął liczbę 4706 doktorów.

Zgodnie z tradycją akademicką, uroczyste ślubowanie odbyło się w języku łacińskim. O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Chór Akademicki oraz Chór Instytutu Muzyki pod dyrekcją prof. Małgorzaty Nowak.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    29 czerwca 2023