Promocja książki Leopolda Ungera pt. "Widziane z Brukseli"

Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS oraz Muzeum Narodowe w Lublinie zorganizowały promocję książki Leopolda Ungera pt. „Widziane z Brukseli”. Spotkanie odbyło się 9 maja br. w Galerii Malarstwa Polskiego XIX-XX wieku Muzeum Narodowego w Lublinie. O książce oraz publicystyce Ungera, roli „Kultury” i koncepcji politycznych Jerzego Giedroycia rozmawiali prof. Krzysztof Pomian, prof. Jan Pomorski i prof. Rafał Habielski. Panel poprowadziła prof. Iwona Hofman, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. W wydarzeniu władze UMCS reprezentował rektor prof. Radosław Dobrowolski, a Miasto Lublin prezydent dr Krzysztof Żuk.

Staraniem Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS ukazał się tom wybranej publicystyki Leopolda Ungera, w 10. rocznicę śmierci autora. Wybór oparty jest na wydanym przez Instytut Literacki w 1986 roku zbiorze publicystyki „Brukselczyka”, zatytułowanym Orzeł i reszta. 13 artykułów miało swój pierwodruk w „Kulturze” – zostały wyselekcjonowane przez samego Ungera jako najważniejsze, najbardziej reprezentatywne dla jego twórczości. Prof. Iwona Hofman zdecydowała się uzupełnić ten wybór o 7 tekstów Ungera publikowanych później. Dzięki ułożeniu chronologicznemu artykułów czytelnik może towarzyszyć Ungerowi na bieżąco w jego komentowaniu aktualnej rzeczywistości.

Wybór pierwszego, „lubelskiego” tytułu nie jest przypadkowy. Unger w 2009 roku otrzymał doktorat honoris causa UMCS, a od 2012 w Uniwersytecie działa Program Stypendialny im. Leopolda Ungera, adresowany do młodych dziennikarzy. Publicystyka „Kultury”, w tym L. Ungera, zachowała aktualność. Jest przypominana w europejskich mediach opiniotwórczych właśnie teraz, podczas wojny w Ukrainie, ze względu na diagnostyczny charakter polityki Rosji.

Książka Leopolda Ungera „Widziane z Brukseli” jest kolejnym tomem serii "W kręgu paryskiej Kultury", wydawanej w UMCS od 2022 roku na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Instytut Literacki Kultura w Paryżu. Jeszcze w tym roku planowane jest wydanie dwóch kolejnych tomów poświęconych Ukrainie i Białorusi w publicystyce „Kultury”.

Dzisiaj, 10 maja br., prof. Krzysztof Pomian wygłosi także wykład dla studentów szkół doktorskich UMCS w auli Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS pt. „Doświadczenia historyka i spekulacje o przyszłości uprawiania humanistyki”.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    10 maja 2022