Projekty z dofinansowaniem w ramach konkursu OPUS

W listopadzie osiem projektów zgłoszonych przez naukowców naszej Uczelni otrzymało dofinansowanie w łącznej wysokości blisko 9 mln zł w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki OPUS. Przedstawiamy dwa pierwsze nagrania, w których badacze opowiadają o swoich planach naukowo-badawczych.

Jednym z laureatów konkursu jest prof. Jakub Nowak z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach z projektem „Tworzenie prywatności. Praktyki medialne a cyfrowe obywatelstwo”. Jak tłumaczy: – Wszystkie działania, które podejmujemy jako pracownicy różnych instytucji, fani, członkowie pewnych mniej lub bardziej formalnych grup towarzyskich, one wszystkie zostawiają ślady – ślady cyfrowe w postaci danych czasem dotyczących bardzo prywatnych informacji związanych z naszym życiem, wyborami, preferencjami (...). Będę próbował dowiedzieć się jakie są dzisiaj wyobrażenia dotyczące prywatności? Jak ją definiujemy? Gdzie wystarczamy jej granice i do jakiego stopnia zależy ona również od tego z jakich technologii przyszło nam korzystać? – zapowiada prof. Nowak. 

Projekt prof. Agaty Starosty z Centrum Ecotech-Complex „Rola alternatywnych EF-G w regulacji translacji podczas biosyntezy antybiotyków u Myxococcus xanthus” uzyskał największą kwotę dofinansowania spośród wszystkich złożonych przez naukowców UMCS.
– Myxococcus xanthus, jest to dość powszechnie występująca bakteria glebowa – tłumaczy badaczka. – (...) w przyszłości możemy wykorzystać wiedzę, którą zdobędziemy w trakcie realizacji projektu, do tego, by lepiej projektować może nie same antybiotyki, ale metody odkrywania antybiotyków, bo trzeba pamiętać, że większość antybiotyków – około 70 do 80 procent antybiotyków, które są używane w medycynie, to są antybiotyki pochodzenia naturalnego. (...) w naszej grupie będziemy się skupiali na tym, by móc prowadzić w dalszym ciągu dość innowacyjne, autorskie badania.

Pragniemy jeszcze raz przypomnieć wszystkich laureatów 19. edycji konkursu:

 • dr hab. Ryszard Zdyb, prof. UMCS z Instytutu Fizyki – projekt pt.: „Sterowanie magnetyzmem dwuwymiarowych heterostruktur zawierających antymonen” na kwotę 1 539 360,00 zł;
 • prof. dr hab. Krzysztof Murawski z Instytutu Fizyki – projekt pt.: „Związane z granulacją ogrzewanie atmosfery Słońca i powstawanie wiatru słonecznego” na kwotę 770 400,00 zł;
 • dr hab. Iwona Wojda, prof. UMCS z Instytutu Nauk Biologicznych – projekt pt.: „Związki bioaktywne w reakcji odpornościowej Galleria mellonella zakażonej bakterią entomopatogenną Pseudomonas enthomophila. Modulacjia reakcji odpornościowej w piętnowaniu immunologicznym” na kwotę 837 960,00 zł;
 • dr hab. Marta Fiołka, prof. UMCS z Instytutu Nauk Biologicznych – projekt pt.: „Działanie i charakterystyka chemiczna frakcji polisacharydowo-białkowej płynu celomatycznego dżdżownic Dendrobaena veneta na kliniczne szczepy Candida albicans” na kwotę dofinansowania dla UMCS 1 057 980,00 zł;
 • prof. dr hab. Adam Choma z Instytutu Nauk Biologicznych – projekt pt.: „Charakterystyka molekularna pęcherzyków błony zewnętrznej endofitycznych bakterii z rodzaju Pseudomonas i Rhizobium oraz ocena ich roli w stymulowaniu indukowanej odpowiedzi systemicznej u roślin” na kwotę dofinansowania dla UMCS 267 840,00 zł;
 • dr hab. Jakub Nowak z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach – projekt pt.: „Tworzenie prywatności. Praktyki medialne a cyfrowe obywatelstwo” na kwotę 163 681,00 zł;
 • dr hab. Stanisław Chmiel, prof. UMCS z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku – projekt pt.: „Wpływ ługowania naturalnych minerałów fosforu ze skał osadowych na potencjał troficzny wód powierzchniowych wybranych obszarów międzyrzecza Wisły i Bugu” na kwotę dofinansowania dla UMCS 810 720,00 zł;
 • dr hab. Agata Starosta z Centrum Ecotech-Complex – projekt pt.: „Rola alternatywnych EF-G w regulacji translacji podczas biosyntezy antybiotyków u Myxococcus xanthus” na kwotę 3 513 000,00 zł.

OPUS to konkurs adresowany do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany staż badawczy i stopień naukowy, w którym można ubiegać się o dofinansowanie projektu badawczego, w tym również zakładającego zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Dodatkowo, tegoroczna formuła konkursu została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA, co dało możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych. Tegoroczna edycja konkursu OPUS cieszyła się rekordowym zainteresowaniem, w wyniku którego do NCN wpłynęły aż 2424 wnioski na łączną kwotę ponad 2,5 mld zł. Na podstawie przeprowadzonej oceny eksperckiej finansowanie w łącznej wysokości prawie 451 mln zł przyznano 352 projektom.

  Aktualności

  Data dodania
  15 grudnia 2020