Projekt CJKP z dofinansowaniem

Z radością informujemy, że Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS uzyskało dofinansowanie w ramach I edycji miejskiego konkursu „Program Wspierania Inicjatyw Akademickich”. 28 lipca br. w CJKP podpisano oświadczenie o przyjęciu wsparcia na realizację projektu: Lubimy Lublin. Inicjatywa została pozytywnie oceniona i zajęła pierwsze miejsce na liście rankingowej konkursu.

Projekt Lubimy Lublin skierowany jest głównie do obcokrajowców – do osób, które są w Lublinie, studiują w naszym mieście i chciałyby je lepiej poznać. Inicjatywa obejmuje opracowanie dziesięciu lekcji online, składających się z dwóch części: krótkich filmów o Lublinie oraz związanych z nimi zadań.

Projekt służy celom glottodydaktycznym (wprowadzeniu i utrwalaniu słownictwa związanego z życiem miejskim, testowaniu rozumienia tekstów), promuje nasz Uniwersytet i pokazuje Lublin jako ważny ośrodek akademicki, a także jako miasto o bogatej historii i rozwiniętej infrastrukturze. Jak mówi koordynator projektu, dr hab. Bartłomiej Maliszewski: Na filmach pokazujemy lubelskie zabytki, przedstawiamy Lublin jako miasto uniwersyteckie, jako miasto, w którym można ciekawie spędzić czas. Potem układamy do filmów zadania, które tłumaczą słowa użyte w filmach, sprawdzają stopień rozumienia tekstu i poszerzają informacje na temat Lublina

CJKP dziękuje Urzędowi Miasta Lublin (Wydział Strategii i Przedsiębiorczości) za wsparcie finansowe, życzliwość i dobrze zapowiadającą się współpracę oraz władzom UMCS za pomoc przy realizacji projektu.

Wyniki konkursu dostępne są na stronie BIP Lublin.

    Aktualności

    Data dodania
    29 lipca 2021