Prof. Urszula Bobryk wyróżniona Medalem „Zasłużony dla Tolerancji”

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Urszula Bobryk otrzymała Medal „Zasłużony dla Tolerancji” przyznawany przez Fundację Ekumeniczną „Tolerancja”. Pani Profesor została uhonorowana za „badania naukowo-artystyczne koncentrujące się wokół wykonawstwa muzyki współczesnej polskiej i zagranicznej, prowadzące do zbliżenia ludzi i Narodów”. Uroczystość wręczenia medali, z udziałem Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupa Abla - Ordynariusza Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Kościoła Prawosławnego, odbyła się 20 listopada br. w Katedrze Przemienienia Pańskiego w Lublinie.

Fot. Bartosz Proll

Profesor Urszula Bobryk jest Prorektorem ds. Studenckich oraz pełni funkcję kierownika Zakładu Chóralistyki na Wydziale Artystycznym UMCS. Wykształciła liczne grono dyrygentów, którzy odnoszą sukcesy artystyczne w kraju i za granicą. Uczestniczyła w festiwalach i konkursach na całym świecie, reprezentując na nich uniwersyteckie środowisko kulturalne. W 1985 r. objęła kierownictwo artystyczne Chóru Akademickiego UMCS, który prowadzi do chwili obecnej.

Podczas uroczystości medale otrzymali także: ks. prof. Wacław Antoni Hryniewicz OMI („za wierną postawę ekumeniczną i rozwój dialogu teologicznego, zwłaszcza między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym”) oraz Fundacja Dialog Narodów (za „wszechstronne działania na rzecz Wspólnoty Narodów, jak i wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego na świecie, a zwłaszcza w państwach Europy Środkowej i Wschodniej”).

    Aktualności

    Data dodania
    20 listopada 2016