Prof. Timothy Snyder doktorem honoris causa UMCS

Prof. Timothy Snyder otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Uroczystość odbyła się 22 października br. w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS oraz zgromadziła wiele osób chcących uhonorować wyróżnienie Pana Profesora.

fot. Bartosz Proll

Podczas uroczystości laudację wygłosił prof. dr hab. Jan Pomorski, kierownik Zakładu Metodologii Historii UMCS, a jednocześnie promotor nadania tytułu doktora honoris causa prof. Snyderowi.

80. doktor honoris causa UMCS to amerykański historyk, profesor Yale University specjalizujący się we współczesnych dziejach Europy Środkowej i Wschodniej. Tytuł doktora honoris causa został mu przyznany przez Senat UMCS, na wniosek Rady Wydziału Humanistycznego UMCS, w uznaniu za wybitny wkład w rozumienie historii XX stulecia i odwagę głoszenia prawd trudnych, za stałe przypominanie o etycznym wymiarze pracy historyka i społecznej odpowiedzialności intelektualisty, za wyjątkową umiejętność pokazywania dziejów Polski w szerszej, europejskiej perspektywie oraz za długoletnią i owocną współpracę z Uniwersytetem.

    Aktualności

    Data dodania
    22 października 2018