Prof. Oganessian doktorem honoris causa UMCS

Światowej sławy naukowiec, prof. Yuri Oganessian otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Uroczystość odbyła się 21 października 2021 r. w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS oraz zgromadziła przedstawicieli wspólnoty akademickiej, gości zagranicznych i inne osoby pragnące uhonorować wyróżnienie Pana Profesora.

Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie postanowił nadać prof. Oganessianowi tytuł doktora honoris causa za wybitne osiągnięcia naukowe prowadzące do odkrycia nowych superciężkich pierwiastków chemicznych i ich izotopów oraz za owocną, trwającą od 1974 r., współpracę z pracownikami Instytutu Fizyki UMCS. Tytuł ten jest najwyższym wyróżnieniem i zarazem wyrazem największego uznania ze strony Uniwersytetu dla osób szczególnie zasłużonych dla nauki.

Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski przywitał wszystkich zebranych oraz gościa honorowego ceremonii: - Profesorze, bardzo miło mi powitać Pana na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. To dla nas wielki zaszczyt gościć czołowego, światowego fizyka jądrowego, którego osiągnięć jest zbyt wiele, aby je wszystkie wymienić. Wystarczy wspomnieć, że najcięższy pierwiastek w układzie okresowym, oganesson, został nazwany na cześć Pana Profesora. Dziękujemy za zaszczycenie nas dzisiaj swoją obecnością.

Podczas uroczystości laudację wygłosił prof. Mieczysław Budzyński z Katedry Fizyki Materiałowej UMCS, a jednocześnie promotor nadania tytułu dhc prof. Oganessianowi.

Osiemdziesiąty szósty doktor honoris causa naszej uczelni to fizyk znany w środowisku międzynarodowym, zajmujący się syntezą i badaniem właściwości jąder atomowych. Jest liderem badań nad jądrami superciężkimi oraz członkiem Rosyjskiej Akademii Nauk, który stoi także na czele Laboratorium Reakcji Jądrowych im. Flerowa w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej.

Pod jego kierownictwem dokonano m.in. syntezy jąder pięciu najcięższych pierwiastków o liczbie atomowej powyżej 114: flerowa, moskowa, liwermoru, tenesu i oganesonu. Ten ostatni, najcięższy znany obecnie pierwiastek o liczbie atomowej 118, nazwano na cześć prof. Oganessiana. Warto podkreślić, że to drugi taki przypadek w historii, kiedy pierwiastek został nazwany imieniem żyjącego fizyka.

Uroczystość była transmitowana on-line:

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    22 października 2021