Prof. Jerzy M. Brzeziński doktorem honoris causa UMCS

Prof. Jerzy Marian Brzeziński dołączył do zaszczytnego grona doktorów honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uroczystość odbyła się 12 grudnia 2018 r. w Auli im. prof. Mieczysława Łobockiego w Instytucie Pedagogiki.

fot. Bartosz Proll

Profesor Brzeziński od wielu lat współpracuje z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UMCS. Wyróżnienie przyznano w uznaniu za bogaty dorobek naukowy w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, stworzenie metodologii badań naukowych współczesnej polskiej psychologii i innych nauk społecznych, wypracowanie standardów etyki procesu badawczego oraz diagnozy psychologicznej, współtworzenie modelu kształcenia w zakresie psychologii, ogromne zasługi w kształceniu studentów i rozwijaniu polskiej kadry naukowej w zakresie psychologii, opracowanie roli i misji uniwersytetu w zmieniającym się świecie, a także za owocną współpracę z WPiP.

81 doktor honoris causa naszej Uczelni jest psychologiem i profesorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w metodologii i diagnostyce psychologicznej oraz etyce badań naukowych. Przez wiele lat pełnił w UAM funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych, dyrektora Instytutu Psychologii oraz kierownika Zakładu Podstaw Badań Psychologicznych.

Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczy także licznym komitetom i komisjom naukowym, jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Profesor opublikował wiele prac naukowych, w tym m.in. „Metodologię badań psychologicznych” i „Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice”.  

Sylwetka prof. Jerzego M. Brzezińskiego

    Aktualności

    Data dodania
    12 grudnia 2018