Prof. Henryk Skarżyński Doktorem Honoris Causa UMCS

Wybitny lekarz, światowej sławy audiolog i otolaryngolog, pionier leczenia głuchoty przy użyciu implantów słuchowych – prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, 29 września br. otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa UMCS.

Prof. Henryk Skarżyński jest twórcą oraz wieloletnim dyrektorem resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Był inicjatorem i organizatorem Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach, a także Światowego Centrum Słuchu, w którym wykonuje się obecnie najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch.

Jako pierwszy w Polsce (1992 r.) wykonał zabieg wszczepienia implantów ślimakowych, inicjując przy tym program implantów słuchowych w kraju. W 1998 r. zespół prof. H. Skarżyńskiego dokonał w Polsce, jako czwartym kraju na świecie, wszczepienia implantów słuchowych do pnia mózgu, natomiast w 2003 r. implantów ucha środkowego.

W roku 2002 rozpoczął wdrażanie autorskiego programu leczenia częściowej głuchoty za pomocą implantów ślimakowych i jako pierwszy w świecie zoperował pacjenta dorosłego z częściową głuchotą, a w 2004 r. wykonał operację u dziecka.

Profesor jest również pomysłodawcą wprowadzenia w kraju programu wczesnego wykrywania uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt oraz współtwórcą pierwszych programów badania słuchu, mowy oraz wzroku u dzieci w wieku szkolnym z wykorzystaniem Internetu oraz oryginalnej Platformy Badań Zmysłów.

W roku 2012, jako pierwszy Polak w historii, został członkiem jednego z dwóch najstarszych medycznych towarzystw amerykańskich - utworzonego w 1868 r. American Otology Society. Jest autorem bądź współautorem kilkuset oryginalnych rozpraw i licznych monografii, opublikowanych zarówno w kraju, jak i za granicą. W ostatnich dwu dekadach kierował aż 25 programami badawczymi finansowanymi ze źródeł krajowych, był także realizatorem 20 różnych programów we współpracy międzynarodowej. 

Warto podkreślić, iż wraz z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stworzył w 2007 r. nowy, unikatowy kierunek kształcenia „logopedia z audiofonologią” oraz uruchomił działające od roku 1998 Podyplomowe Studium Surdologopedii.

Działalność badawcza, terapeutyczna i organizacyjna, a także wprowadzane innowacyjne technologie w leczeniu wad słuchu czynią Profesora uczonym na skalę ogólnopolską i światową.

Prof. Skarżyński jest 77 z kolei Doktorem Honoris Causa naszego Uniwersytetu.  

Fot. Aneta Adamska

    Aktualności