Prof. Carlos Bravo-Diaz Honorowym Profesorem UMCS

20 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w Auli im. prof. Jarosława Ościka w Collegium Chemicum odbyła się uroczystość nadania tytułu Honorowego Profesora UMCS prof. Carlosowi Bravo-Diazowi.

Prof. Carlos Bravo-Diaz jest światowej klasy specjalistą w zakresie katalizy micelarnej. Studia chemiczne ukończył w Uniwersytecie w Santiago de Compostela w 1986 roku, gdzie w 1991 roku uzyskał stopień doktora. W latach 1991-1993 prowadził badania w grupie profesora Larry'ego Romsteda w Uniwersytecie Rutgers NJ w USA. Obecnie pracuje w Uniwersytecie w Vigo, z którym jest związany od 1991 roku.

Fot. Bartosz Proll

Zainteresowania naukowe prof. Carlosa Bravo-Diaza dotyczą: chemii fizycznej, a w szczególności chemii koloidów, chemii bioorganicznej i biofizyki. Początkowo jego badania koncentrowały się głównie wokół oddziaływań decydujących o budowie i składzie zagregowanych układów takich jak micele, mikroemulsje, liposomy, membrany biologiczne i makroemulsje oraz wodne roztwory polielektrolitów. Prof. Carlos Bravo-Diaz zajmuje się kwestiami związanymi z lokowaniem się różnych przeciwutleniaczy w naturalnych układach emulsyjnych i ich zdolności do stabilizacji tych układów. Wyniki badań znajdują praktyczne zastosowanie w przemyśle spożywczym. Obecna działalność badawcza Profesora skupia się na opracowaniu właściwego składu odżywek pozajelitowych.

Jest autorem lub współautorem ponad 100 artykułów naukowych opublikowanych w renomowanych międzynarodowych czasopismach specjalistycznych oraz wydawnictwach książkowych, a ponadto stałym recenzentem w prestiżowych czasopismach chemicznych oraz członkiem towarzystw naukowych Spanish Royal Society of Chemistry i European Colloid and Interface Society.

Profesor współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi, wśród których są: Rutgers, The State University of New Jersey, Universidad de Porto, Universidad de Santiago de Chile i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współpraca Profesora z Wydziałem Chemii UMCS rozpoczęła się w roku 2008. Odwiedzał wielokrotnie Lublin, prezentując wyniki swoich badań na wykładach dla studentów i pracowników. Owocem współpracy naukowej są wspólne publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej i prezentacje na konferencjach międzynarodowych. Laboratorium Profesora w Zakładzie Chemii Fizycznej w Uniwersytecie w Vigo jest zawsze otwarte dla studentów i pracowników Wydziału Chemii UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    21 czerwca 2018