Prof. Andrzej Paszczyński - Honorowym Profesorem UMCS

Uroczystość nadania tytułu Honorowego Profesora UMCS prof. Andrzejowi Paszczyńskiemu odbyła się 28 października w Collegium Chemicum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Tytuł Honorowego Profesora UMCS stanowi formę szczególnego wyróżnienia i jest nadawany przez Senat osobom zasłużonym dla Uniwersytetu w dziedzinie dydaktyki, kształcenia kadry i współpracy w zakresie nauki i sztuki.

Profesor Andrzej Paszczyński to wybitny specjalista i badacz w zakresie nanotechnologii, mechanizmów degradacji związków antropogenicznych oraz biomineralizacji gleby, profesor School of Food Science na University of Idaho oraz Washington State University.

Na wniosek Wydziału Biologii i Biotechnologii Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2013 r. postanowił nadać Profesorowi Andrzejowi Paszczyńskiemu tytuł Honorowego Profesora UMCS - "w uznaniu Jego szczególnych zasług w organizowaniu wyjątkowej w skali kraju współpracy w zakresie nauczania i badań naukowych pomiędzy University of Idaho i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej oraz za wybitny wkład w wieloletnie nowoczesne kształcenie studentów biologii i biotechnologii, a także rozwój kadry naukowej Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi" (obecnie Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS).

Jak nakazuje tradycja, przekazanie dyplomu potwierdzającego nadanie tej godności, odbyło się publicznie - 28 października br. Wcześniej prof. Janusz Szczodrak - Dyrektor Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS przedstawił sylwetkę Profesora Andrzeja Paszczyńskiego, a prof. Kazimierz Trębacz - Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii odczytał dyplom Pana Profesora.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili: Chór Akademicki im. Jadwigi Czerwińskiej oraz Chór Wydziału Artystycznego UMCS pod dyrekcją prof. Marzeny Bernatowicz.

Fot. Robert Frączek

    Aktualności

    Data dodania
    29 października 2015