Powstaje Centrum Badawczo-Rozwojowe Technologii Światłowodowych dla Przemysłu

Spółka IPT Fiber rozpoczyna budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Światłowodowych dla Przemysłu w Lubartowie. Inwestycja powstaje dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ta wyjątkowa inicjatywa stanowi znaczący krok w procesie rozwoju i komercjalizacji technologii światłowodów wielordzeniowych. Badacze z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej mają w tym swój istotny wkład.

fot. Klaster Fotoniki i Światłowodów

Symboliczna uroczystość związana z rozpoczęciem prac nad budową Centrum odbyła się 30 sierpnia br. w Specjalnej Strefie Ekonomicznej – Podstrefa Lubartów oraz Urzędzie Miasta Lubartów. Podczas wydarzenia władze rektorskie UMCS reprezentowali: Rektor prof. Radosław Dobrowolski oraz Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. Dorota Kołodyńska. Obecni byli również specjaliści z Pracowni Technologii Światłowodów UMCS: Krzysztof Poturaj oraz Mariusz Makara. W uroczystościach wzięli także udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i lokalnych. 

Podczas spotkania zaprezentowane zostały plany budowy inwestycji oraz przedstawiono rozwój spółki IPT Fiber i technologii światłowodów wielordzeniowych. Centrum powstaje dzięki połączeniu wiedzy wielu ekspertów i inżynierów zajmujących się projektowaniem światłowodów oraz wiodącego producenta urządzeń ich wytwarzania.

IPT Fiber ma na celu komercjalizację polskiej unikatowej technologii światłowodów wielordzeniowych, zaś ambitnym zamiarem twórców jest wprowadzenie na rynek światowy polskiego produktu – światłowodu siedmiordzeniowego. Innowacyjny światłowód został opracowany w Polsce przez naukowców i inżynierów z rodzimej kadry naukowo-badawczej wyspecjalizowanej w obszarze fotoniki światłowodowej, która kontynuuje dzieło rozpoczęte przez lubelskich pionierów z UMCS – twórców polskiej szkoły światłowodowej. 

Podczas wydarzenia Rektor prof. Radosław Dobrowolski deklarował wsparcie w kształceniu specjalistycznych kadr dla przemysłu zaawansowanych technologii. Z kolei prezes  IPT Fiber Krzysztof Witoń podkreślał: „Bez wieloletniej pracy lubelskich naukowców z UMCS oraz współpracy z kluczową polską kadrą naukowo-badawczą z dziedziny fotoniki światłowodowej nie mielibyśmy dziś światłowodu wielordzeniowego oraz światowego rekordu transmisji danych. Jestem ogromnie wdzięczny naukowcom i inżynierom, którzy od lat prowadzą zaawansowane badania oraz rektorom lubelskich uczelni za okazane wsparcie i deklarację współpracy. Lublin posiada ogromny potencjał ludzki i akademicki, który zamierzamy wykorzystać przy budowaniu przyszłych kadr.” 

Warto podkreślić, że Pracownia Technologii Światłowodów UMCS pod kierownictwem dra hab. Pawła Mergo, prof. uczelni, realizuje obecnie w konsorcjum naukowo-przemysłowym ITP Fiber i naszego Uniwersytetu projekt pn. „Ontario – innowacyjna technologia wytwarzania światłowodów specjalnych”. Koncept dotyczy opracowania technologii przemysłowej produkcji różnych rodzajów światłowodów specjalnych. Stworzenie i wdrożenie jej pozwoli na radykalną redukcję kosztów, poprawę jakości wyrobów i opracowanie nowych rodzajów światłowodów oraz ich wprowadzenie do zastosowań telekomunikacyjnych i czujnikowych.

    Aktualności

    Data dodania
    31 sierpnia 2022