Powołanie Związku Uczelni Lubelskich

Związek Uczelni Lubelskich stał się faktem. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin w obecności Rektorów trzech uczelni wyższych: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego, podpisał decyzję o utworzeniu Związku. Wydarzenie odbyło się 18 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej ECOTECH-COMPLEX. Kilka miesięcy temu Uchwały w sprawie powołania Związku podjęły jednogłośnie Senaty ww. uczelni.

Fot. Bartosz Proll

Jak zaznaczył Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski uczelnie powinny się integrować, jeśli chcą być konkurencyjne, a MNiSW w pełni popiera tego rodzaju współpracę. Wicepremier Jarosław Gowin dodał, że w obecnych czasach globalizacji uczelnie lubelskie muszą konkurować już nie tylko ze szkołami wyższymi w Polsce, ale także z placówkami z całego świata. Związek Uczelni Lublina podał jako przykład działania otwartego i twórczego oraz przejaw nawiązania dialogu wewnątrzakademickiego w imię wspólnych korzyści.

Współpraca w ramach Związku Uczelni Lubelskich obejmować będzie m.in. wymianę informacji o zasobach kadrowych i bazie dydaktycznej, wspólne prowadzenie kursów, monitorowanie ścieżek zawodowych absolwentów, wsparcie w zakresie kształcenia, komercjalizacji badań, biur karier, rozwoju działalności artystycznej i sportowej.

Podczas wizyty w Lublinie Wicepremier Jarosław Gowin miał także okazję obejrzeć budynek ECOTECH-COMPLEX oraz poszczególne pracownie badawcze. 

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    18 grudnia 2017