Posiedzenie Rady Programowej Centrum Europejskiego UMCS

14 listopada br. w Dworku Kościuszków odbyło się czwarte posiedzenie Rady Programowej Centrum Europejskiego UMCS.

Podczas spotkania Rektor Uczelni prof. Radosław Dobrowolski wręczył nominacje członkom Rady, w której zasiedli:

 • dr Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin,
 • Mathieu Klein - Mer Miasta Nancy,
 • Czesław Bartela - Konsul Honorowy RP w Nancy,
 • Jean-Luc Schneider - Attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej Ambasady Francji w Polsce,
 • prof. Yves Petit - Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Europejskiego w Nancy,
 • prof. Kseniya Smyrnova - Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, 
 • prof. Andrij Samiła - Prorektor ds. nauki, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza,
 • prof. Julia Kerniakiewicz-Tanasijczuk - Kierownik Katedry Prawa, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka

oraz  władze i pracownicy UMCS:

 • prof.  Arkadiusz Bereza - Prorektor ds. ogólnych UMCS,
 • prof. Anna Przyborowska-Klimczak - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS, 
 • prof. Jarosław Kostrubiec - Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS,
 • prof. Marek Pietraś - Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych, 
 • prof. Katarzyna Stachurska-Szczesiak - Instytut Stosunków Międzynarodowych, Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS,
 • dr hab. Marek Olejnik - Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS.

Podczas obrad odbyły się wybory Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, w osobach prof. Marka Pietrasia i prof.  Arkadiusza Berezy. Dyrektor Centrum Europejskiego prof. Sylwia Kucharuk przedstawiła sprawozdanie z działalności Centrum w roku ubiegłym oraz plan rozwoju i współpracy na rok przyszły. Podczas spotkania dyskutowano także nad zacieśnieniem współpracy między partnerami Centrum, możliwościami jej rozszerzenia oraz perspektywach rozwoju kierunku Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej - studiów II stopnia prowadzonych w ramach podwójnego dyplomowania UMCS i Uniwersytetu Lotaryńskiego w Nancy.

Fot. Michał Piłat

  Aktualności

  Data dodania
  20 listopada 2023