Posiedzenie Rady Programowej Centrum Europejskiego

30 września br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowej Centrum Europejskiego UMCS. Format spotkania miał charakter on-line. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie reprezentowali: Rektor prof. Radosław Dobrowolski, Prorektor ds. ogólnych dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. uczelni, Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. Wiesław Gruszecki, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji prof. Marek Pietraś oraz Dyrektor Centrum dr Kinga Wernicka.

Celem spotkania było w szczególności wzmocnienie współpracy w obszarze realizowanych już aktywności, a także wypracowanie nowych form kooperacji pomiędzy Uniwersytetem a pozostałymi zagranicznymi partnerami.

Powstałe w 2018 r. Centrum Europejskie UMCS to efekt wieloletniej współpracy uczelni z ośrodkami akademickimi z Francji i Ukrainy: Uniwersytetem Lotaryńskim w Nancy, Uniwersytetem Narodowym im. T. Szewczenki w Kijowie, Czerniowieckim Uniwersytetem Narodowym im. J. Fedkowycza oraz Podkarpackim Uniwersytetem Narodowym im. W. Stefanyka w Iwano-Frankiwsku.

Centrum jest jednostką ogólnouczelnianą, która prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie integracji europejskiej w perspektywie interdyscyplinarnej. Do najważniejszych jego zadań należy: współpraca z partnerami w celu rozwoju oraz tworzenia nowych programów badawczych i dydaktycznych w dziedzinie studiów europejskich, wsparcie badań interdyscyplinarnych w zakresie studiów europejskich ze szczególnym uwzględnieniem badań nad integracją europejską i UE, organizacja studiów oraz innych programów dydaktycznych w dziedzinie interdyscyplinarnych studiów europejskich, a także rozwój i promocja edukacji na rzecz integracji europejskiej.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    4 października 2021