Porozumienie z Polską Izbą Cła Logistyki i Spedycji

Uroczystość podpisania porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a Polską Izbą Cła Logistyki i Spedycji odbyła się 9 marca na Wydziale Ekonomicznym UMCS.

Porozumienie, które dotyczy m.in. współpracy w sferze edukacji celno-transportowo-logistycznej oraz zarządzania zasobami ludzkimi podpisali: prof. dr hab. Ryszard Dębicki, Prorektor UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej oraz Piotr Gołdyn - Prezes Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji. 

Następnie, odbył się wykład prof. dra hab. Wiesława Czyżowicza - Przewodniczącego Rady Programowej Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji pt. "Polityka celna i prawo celne w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym". Prof. Wiesław Czyżowicz jest także Przewodniczącym Rady Konsultacyjnej Służby Celnej, Przedstawicielem Polski w Światowej Organizacji Ceł (WCO) oraz Izby w Europejskiej Organizacji Logistyki i Spedycji (CLECAT).

W spotkaniu wzięli również udział m.in. dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. nadzw., Dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS i  Jan Brodziński - członek zarządu Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji, twórca i wieloletni Prezes Izby, redaktor naczelny Monitora Prawa Celnego i Podatkowego.
 
Fot. Robert Frączek
 

    Aktualności

    Data dodania
    10 marca 2015