Porozumienie z Legią Akademicką

24 marca br. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, reprezentowany przez Rektora prof. Stanisława Michałowskiego, podpisał porozumienie o współpracy z Legią Akademicką, reprezentowaną przez Prezesa, Karola Wojtaszka. Fot. Bartosz Proll.

Działalność LA można określić trzema kategoriami aktywności:
• działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
• edukacja obronna społeczeństwa;
• promowanie postaw patriotyczno-obywatelskich.

LA nie stara się swoimi działaniami zastąpić służb mundurowych, Sił Zbrojnych RP  – przeciwnie, efektem pracy Legii Akademickiej jest zapewnienie wsparcia dla ich działań poprzez przygotowywanie fizyczne i psychiczne osób wyposażonych w konkretną wiedzę i umiejętności oraz doświadczenie w pracy zespołowej, w strukturach zhierarchizowanych, w warunkach podległości służbowej. Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadami apolityczności i transparentności.

Podpisane dzisiaj porozumienie ma na celu nawiązanie współpracy w zakresie zwiększania kompetencji studentów Uniwersytetu dot. statutowych działań Legii, w szczególności poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach proobronnych. LA zobowiązała się także powołać przy Uniwersytecie swój Odział Terenowy, który stanie się podstawą do realizacji ustaleń zawartych w umowie i dotyczących działań szkoleniowo-wychowawczych. Wydziałem koordynującym współpracę między Legią Akademicką a Uniwersytetem będzie Wydział Politologii UMCS.

Jak zauważył podczas spotkania Dziekan Wydziału Politologii, prof. Grzegorz Janusz „Fakt nawiązania współpracy między Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a Legią Akademicką przyjmujemy z ogromną satysfakcją, zwłaszcza że to Wydział Politologii, jest jednostką, z którą wiąże swe funkcjonowanie Legia Akademicka na naszym Uniwersytecie. Głównym obszarem działalności LA są szkolenia organizowane w jednostkach Wojska Polskiego i prowadzone przez wojskowych instruktorów. Aktywne zaangażowanie się w działalność Legii Akademickiej umożliwi zatem naszym studentom, zwlaszcza na kierunku bezpieczeństwo narodowe, pozyskanie wiedzy i umiejętności związanych z obronnością, takich jak: taktyka, ratownictwo pola walki, łączność, strzelectwo ”.

Podczas spotkania prof. Marek Pietraś, Prodziekan Wydziału Politologii ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą podkreślał, że „Funkcjonowanie Legii Akademickiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stanie się szansą na wzmocnienie praktycznego wymiaru kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe, który realizujemy na Wydziale Politologii. Studenci będą mieli doskonałą okazję do tego, aby pod okiem fachowców zgłębiać wiedzę i umiejętności praktyczne z takich obszarów jak, m.in.: podstawy strzelectwa sportowego, systemy łączności czy udzielanie pomocy medycznej w warunkach bojowych".

„W imieniu Legii Akademickiej chciałbym wyrazić radość i satysfakcję z powodu zawarcia umowy o współpracy z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dziękuję Jego Magnificencji profesorowi dr hab. Stanisławowi Michałowskiemu, Rektorowi Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, za otwartość i obdarzenie nas kredytem zaufania a także wszystkim innym pracownikom UMCS, dzięki którym zawarcie porozumienia stało się możliwe. Jestem przekonany, że inicjatywy podejmowane przy wsparciu jednego z największych uniwersytetów w Polsce pozwolą na dalszy rozwój, zwiększanie możliwości szkoleniowych i rozbudowę zaplecza logistycznego naszego stowarzyszenia. Jest to dla nas szczególnie istotne w czasie, gdy zapadają kluczowe decyzje związane z odbudową systemu Obrony Terytorialnej w Polsce i włączeniem w jego struktury organizacji proobronnych, takich jak nasza. Wielu członków Stowarzyszenia to absolwenci lub studenci Uniwersytetu, chcemy więc pokazać młodszym kolegom – żakom, że warto aktywnie i wszechstronnie wykorzystać ten okres w ich życiu. Naszą ofertę szkoleniową kierujemy szczególnie do studentów kierunków związanych z bezpieczeństwem państwa, którzy będą mogli zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności, co zwiększy ich atrakcyjność na rynku pracy” - mówił dzisiaj Karol Wojtaszek – Prezes Legii Akademickiej.

 

    Aktualności

    Data dodania
    31 marca 2016