Porozumienie z firmą TAYLOR Sp. z o.o.

19 listopada br. podpisana została umowa o współpracy między Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej reprezentowanym przez Rektora UMCS prof. Radosława Dobrowolskiego oraz firmą TAYLOR Sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Grzegorza Maliszewskiego. 

Umowa dotyczy wsparcia rozwoju wzajemnych kontaktów i współpracy w działalności naukowej, badawczo-rozwojowej i aplikacyjnej w zakresie oczyszczania sztucznych zbiorników wodnych, walki z procesem ich eutrofizacji oraz rolniczego wykorzystania osadów dennych. 

TAYLOR Sp. z o.o. to lubelskie przedsiębiorstwo z 30-letnią tradycją i doświadczeniem. Firma realizuje projekty związane z budową i renowacją sieci i instalacji wodociągowych, sanitarnych, gazowych, deszczowych, c.o. Wśród zrealizowanych dotychczas inwestycji znajduje się m.in. zakończona na początku września tego roku budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków „Hajdów”.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności