Polska Nagroda Innowacyjności dla UMCS

Miło nam poinformować, że 27 października br., podczas odbywającego się w Lublinie IV Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej otrzymał Polską Nagrodę Innowacyjności.

Nagroda przyznawana jest przez Polską Agencję Przedsiębiorczości dla najbardziej kreatywnych uczelni, instytucji i firm działających w Polsce. To podmioty, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej rozwoju.

Fot. Bartosz Proll

Polski Kongres Przedsiębiorczości jest jednym z największych mobilnych wydarzeń biznesowo-gospodarczych w Polsce. Motywy przewodnie czwartej edycji Kongresu to: synergia nauki z biznesem, wejście polskich firm na rynki globalne oraz nadanie innowacyjnego wymiaru polskiej gospodarce. W Lubelskim Centrum Konferencyjnym oraz Targach Lublin zgromadziły się osoby zajmujące najwyższe szczeble w swoich instytucjach, dzięki czemu rozmowy toczące się podczas Kongresu i wypracowane rozwiązania mogą zostać przełożone na działania praktyczne i zaowocować nawiązaniem długofalowych kontaktów.

Najważniejszym celem, jaki przyświeca organizatorom wydarzenia, jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów dla polskich przedsiębiorców, naukowców i polityków.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło „Forum Przedsiębiorczości” w Dzienniku Gazecie Prawnej, „Biznes Plus” w Gazecie Wyborczej oraz Polsat News.

Fot. Aneta Dyrla, KUL

    Aktualności

    Data dodania
    28 października 2016