Pogotowie maturalne z fizyki

W dniach 13-17 stycznia 2020 r. w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwało pogotowie przedmaturalne z fizyki.

Jest to cykl zajęć dla uczniów szkół średnich, mający na celu pomoc w przygotowaniach do tegorocznej matury z fizyki na poziomie rozszerzonym. Zajęcia pomagają usystematyzować wiedzę, zwrócić uwagę na najważniejsze zagadnienia wymagane na egzaminie i uzupełnić ewentualne braki. W trakcie ferii zimowych uczniowie mieli możliwość dokonania szybkiej powtórki materiału pod okiem doświadczonych nauczycieli akademickich – wykładowców z Instytutu Fizyki UMCS. 

Wzorem lat ubiegłych, w ramach pogotowia przedmaturalnego, prowadzone były wykłady z pokazami doświadczeń oraz ćwiczenia rachunkowe. Uczniowie mogli też samodzielnie wykonywać doświadczenia fizyczne.

Cykl spotkań w ramach pogotowia przedmaturalnego z fizyki zakończył się 17 stycznia br. Organizatorami cyklu bezpłatnych zajęć dla maturzystów był Instytut Fizyki UMCS wspólnie z Lubelskim Oddziałem PTF i Stowarzyszeniem LuTEN.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności