Podsumowanie jubileuszu 30-lecia „Wiadomości Uniwersyteckich”

W kwietniu 2021 r. minęło 30 lat funkcjonowania „Wiadomości Uniwersyteckich”, co stało się okazją do podsumowań i wspomnień. Z okazji jubileuszu przygotowane zostały następujące inicjatywy:

Logotyp jubileuszu

Na początku 2021 r. został opracowany logotyp 30-lecia „Wiadomości Uniwersyteckich”. Logotyp pojawia się od numeru marcowego na okładce „WU” i będzie się pojawiał do końca tego roku. Na bazie logotypu zostały stworzone baner oraz slider na stronę UMCS.

Cykl „Z archiwum Wiadomości Uniwersyteckich”

Cykl „Z archiwum Wiadomości Uniwersyteckich”, w którym przypominaliśmy, czym żyła społeczność akademicka w minionych latach, a co zostało udokumentowane na łamach „WU”, ” publikowany był na stronie UMCS oraz profilu UMCS na Facebooku od kwietnia do czerwca 2021 r. W ramach cyklu przypomnieliśmy: pierwszy numer „WU”; dwa ważne wydarzenia związane z Patronką Uczelni – udział delegacji z UMCS w przeniesieniu szczątków Marii i Piotra Curie do Panteonu oraz wizytę wnuków Marii Curie-Skłodowskiej w Uczelni; śmiałe pomysły dotyczące rozbudowy infrastruktury Uczelni; upamiętnienia ważnych dla UMCS osób w cyklu „Świat rodzinnych pamiątek” oraz teksty zawierające ciekawe obserwacje codziennego funkcjonowania Uniwersytetu i komentujące sprawy bieżące.

Cykl audycji w Akademickim Radiu Centrum

Na przełomie czerwca i lipca 2021 r. Akademickie Radio Centrum we współpracy z Centrum Prasowym UMCS przygotowało cykl audycji poświęconych czasopismu oraz prasie akademickiej w Polsce. Filip Kozłowski rozmawiał z Elżbietą Mulawą-Pachoł, byłą redaktor naczelną „Wiadomości Uniwersyteckich”, związaną z redakcją do 2009 r., która wspominała swoją pracę w redakcji oraz na stanowisku rzecznika prasowego UMCS. Marek Skowronek rozmawiał z Piotrem Kieracińskim, redaktorem naczelnym „Forum Akademickiego” na temat roli czasopism akademickich w Polsce. Joanna Kukier rozmawiała z Ewą Kawałko-Marczuk, redaktor naczelną „Wiadomości Uniwersyteckich” na temat obecnego funkcjonowania czasopisma oraz jubileuszu 30-lecia.

Zachęcamy do wysłuchania audycji.

Numer specjalny „Wiadomości Uniwersyteckich”

W lipcu 2021 r. ukazał się numer specjalny „Wiadomości Uniwersyteckich” w którym przypomnieliśmy historię czasopisma i jego przemiany na przestrzeni lat, opublikowane zostały wspomnienia redaktorów i osób związanych z redakcją w przeszłości, sylwetki zmarłych redaktorów, ciekawe rozmowy i wspomnienia dotyczące periodyku oraz tekst poświęcony czasopismom akademickim w Polsce.

Zachęcamy do lektury.

Film ukazujący historię i rozwój czasopisma oraz wspomnienia osób je tworzących

W lipcu 2021 r. ukazał się film ukazujący historię i rozwój czasopisma oraz wspomnienia osób je tworzących dostępny na stronie internetowej Uczelni oraz na kanale UMCS w serwisie YouTube.

W filmie wystąpili:

 • Piotr Kieraciński, redaktor naczelny „Forum Akademickiego”, który nakreśla historię oraz obecną sytuację czasopism akademickich w Polsce, w tym kontekście umieszczając „Wiadomości Uniwersyteckie”;
 • prof. Wiesław Kamiński, współzałożyciel czasopisma oraz rektor UMCS w latach 2005–2009, który wspomina początki „Wiadomości Uniwersyteckich”, idee, które przyświecały ich utworzeniu oraz atmosferę, która towarzyszyła wydawaniu kolejnych numerów;
 • prof. Andrzej Kokowski, który wspomina początki współpracy z „WU” oraz wskazuje na różnorodne funkcje „WU”, m.in. promocyjną czy spajającą wspólnotę akademicką;
 • prof. Anna Łosowska, emerytowany dyrektor Archiwum UMCS, która zwraca uwagę na dokumentacyjną i informacyjną rolę „Wiadomości Uniwersyteckich”;
 • Ewa Kawałko-Marczuk, redaktor naczelny „Wiadomości Uniwersyteckich”;
 • prof. Radosław Dobrowolski, Rektor UMCS.

Zachęcamy do obejrzenia filmu.

Współpraca z „Forum Akademickim”

Przy różnych inicjatywach w ramach jubileuszu „WU” redakcja współpracowała z „Forum Akademickim” – ogólnopolskim czasopismem branżowym dotyczącym szkolnictwa wyższego. Na łamach „Forum Akademickiego” ukazały się artykuły oraz komunikaty dotyczące jubileuszu. Ponadto redaktor naczelny Piotr Kieraciński wziął udział w audycji w Akademickim Radiu Centrum, filmie jubileuszowym oraz przygotował tekst do wydania specjalnego „WU”.

Redakcja „Wiadomości Uniwersyteckich” dziękuję wszystkim osobom, które aktywnie włączyły się w świętowanie jubileuszu czasopisma.

Zapraszamy do współpracy i publikowania na łamach „Wiadomości Uniwersyteckich” oraz do lektury naszego czasopisma.

Tekst przygotowała Ewa Kawałko-Marczuk

  Aktualności

  Data dodania
  26 sierpnia 2021