Podpisanie umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Pragniemy poinformować, że 29 września 2016 r. w Sali Senatu UMCS została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a Bankiem Zachodnim WBK S.A. UMCS reprezentował JM Rektor, prof. Stanisław Michałowski oraz Kanclerz Uniwersytetu, Grażyna Elżbieta Fiok. Ze strony Banku obecni byli: Dyrektor Departamentu Santander Universidades, Tomasz Mielniczuk oraz przedstawiciel Banco Santander, Luis Juste Picon.

Niniejszym Uniwersytet przyłączył się do sieci uczelni partnerskich programu Santander Universidades, którego celem jest wspieranie szkolnictwa wyższego, badań naukowych oraz idei przedsiębiorczości. Wśród możliwości, jakie daje Santander Universidades, jest udział w programach globalnych organizowanych przez światowe uczelnie, jak np. Harvard Law School, Uniwersytet Browna czy Uniwersytet w Kolonii, a także realizowanie programów stypendialnych oraz indywidualnych projektów badawczych.

Fot. Anna Nieoczym

    Aktualności

    Data dodania
    30 września 2016