Po raz 74. zainaugurowaliśmy rok akademicki

23 października br. w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2018/2019. Wydarzenie zgromadziło społeczność akademicką naszej Uczelni oraz licznych gości: przedstawicieli władz administracji państwowej i samorządowej, środowiska naukowego, służb mundurowych i władz sądowniczych. Obecni byli również reprezentanci instytucji kulturalnych, gospodarczych i oświatowych Lubelszczyzny.

fot. Bartosz Proll

Podczas przemówienia inauguracyjnego Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski podkreślił, że nadchodzący rok akademicki będzie szczególny z uwagi na nowe wyzwania dotyczące dostosowania Uczelni do wymogów tzw. Ustawy 2.0. Profesor przybliżył także bogaty dorobek naukowy UMCS i przypominał o najważniejszych sukcesach z minionego roku akademickiego. JM Rektor po raz kolejny zwrócił uwagę, że jesteśmy Uczelnią kompletną, w której studenci mogą uzyskać dobre wykształcenie oraz przygotowanie do pracy zawodowej, jednocześnie mając szansę realizacji swoich pasji kulturalnych i sportowych. 

W trakcie uroczystości ogłoszono, że UMCS otrzymał obligacje skarbowe na finansowanie zadań inwestycyjnych. W dalszej części inauguracji odbyły się immatrykulacje studenckie oraz uroczyste wręczenia nagród i odznaczeń. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali prof. Antoni Hanusz oraz prof. Zofia Palak. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymały: prof. Bożenna Czarnecka, prof. Barbara Pazur, prof. Anna Jarosz-Wilkołazka, prof. Monika Mielko-Remiszewska oraz dr Renata Gozdecka. Brązowy Krzyż Zasługi trafił do rąk prof. Agaty Ziętek. Odznakę honorową za zasługi dla wynalazczości przyznano prof. Marcie Palusińskiej-Szysz oraz prof. Monice Janczarek.

Nagrodę „Marii Curie” – przyznawaną za wyjątkowo ważne dla danej dyscypliny indywidualne lub zespołowe osiągnięcia i odkrycia naukowe uzyskane w ostatnim roku - otrzymał zespół w składzie: dr Paweł Mergo, mgr Krzysztof Poturaj, mgr inż. Grzegorz Wójcik, mgr Lidia Czyżewska, mgr Aleksander Walewski, dr Wiesław Podkościelny, dr Małgorzata Gil, Janusz Pędzisz oraz Jarosław Kopeć za „Rozwój technologii światłowodów ze szkła krzemionkowego i polimerów oraz współpracę ze środowiskiem społeczno-gospodarczym woj. lubelskiego”.

Następnie wręczono Nagrodę Naukową im. Jerzego Giedroycia, która od 2001 r. przyznawana jest dorocznie „za badania nad dziedzictwem paryskiej „KULTURY” oraz stanowi twórczą kontynuację w obszarze nauki pozostawionego nam przez Redaktora przesłania – wizji Polski i jej miejsca w Europie, o których realizację zabiegał całe życie”. W tym roku Kapituła Nagrody spośród siedmiu nominowanych postanowiła uhonorować Jerzego Kochanowskiego za książkę pt. „Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957”.

Tytuł Najlepszego Absolwenta UMCS, złoty medal oraz nagrodę pieniężną przyznano Annie Heleniak – absolwentce Wydziału Filozofii i Socjologii.                 

Najlepszymi absolwentami poszczególnych wydziałów, laureatami srebrnych medali oraz nagród pieniężnych zostali:

Karolina Włodarczyk - Wydział Biologii i Biotechnologii
Aniela Krupińska - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Bartłomiej Kiczek - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Izabela Jaworska - Wydział Chemii
Dominika Wołczyńska - Wydział Prawa i Administracji
Kamila Bigos - Wydział Humanistyczny       
Jan Choma - Wydział Ekonomiczny
Agnieszka Kotek - Wydział Pedagogiki i Psychologii
Maciej Wodziński - Wydział Filozofii i Socjologii
Liliia Hrytsai - Wydział Politologii
Kamil Jerzyk  - Wydział Artystyczny
Tomasz Strzałka - Wydział Zamiejscowy w Puławach

W tym roku po raz czwarty wręczono także Nagrody Fundacji Absolwentów UMCS. Nagrodę w kategorii najlepszy absolwent studiów I stopnia otrzymała Katarzyna Tuszyńska z Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Laureatem w kategorii najlepszy absolwent studiów II stopnia/jednolitych magisterskich została Karolina Trykacz z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Wykład inauguracyjny pt. „Geografia w stuleciu niepodległości Polski – rozbijanie mitu tradycyjnej nauki” przygotował prof. Wojciech Janicki z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Inaugurację nowego roku akademickiego na UMCS zwieńczył uroczysty koncert pt. „Muzyka polska 1918-2018”. Podczas wydarzenia można było usłyszeć utwory autorstwa słynnych polskich kompozytorów: Ignacego Jana Paderewskiego, Karola Szymanowskiego oraz Henryka Wieniawskiego, a także współczesne aranżacje Piotra Selima (do słów Hanny Lewandowskiej). W koncercie wzięli udział: Chór Dziecięcy OSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie (przygotowanie: Renata Kołodyńska-Pyda), Chór Akademicki UMCS im. J. Czerwińskiej w Lublinie (przygotowanie: prof. Urszula Bobryk), Piotr Selim, Ladies Quartet, Tomasz Krawczyk, dr hab. Małgorzata Krzemińska, Martiros Dawtian oraz Magdalena Celińska.

Inaugurację poprzedziła konferencja prasowa z udziałem Władz Rektorskich oraz Kanclerza UMCS.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia:

    Aktualności

    Data dodania
    24 października 2018