Pamiętamy o tych, którzy odeszli

29 października br. władze rektorskie UMCS reprezentowane przez prof. Radosława Dobrowolskiego oraz prof. Arkadiusza Berezę udały się na cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie, aby oddać hołd zmarłym Rektorom UMCS.

Fot. Grzegorz Narolski

Delegacja złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobach: prof. Henryka Raabego, prof. Józefa Szymańskiego, prof. Stanisława Uziaka, prof. Zbigniewa Lorkiewicza, prof. Eugeniusza Gąsiora, prof. Zdzisława Cackowskiego, prof. Grzegorza L. Seidlera, prof. Adama Paszewskiego i prof. Tadeusza Baszyńskiego.

Z żalem informujemy, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zmarło wiele zasłużonych dla naszej uczelni osób:

prof. Wojciech Orłowski
prof. Kazimierz Sykut
prof. Maria Sękowska
mgr Renata Cebulak
prof. Stanisław Kosiński
prof. Jan Bystrek
Irena Fidor
prof. Bogumiła Truchlińska
prof. Antoni Krawczyk
prof. Antoni Pieniążek
mgr Nina Sajewicz
prof. Hans Jorg-Schwenk
prof. Józef Edward Mojski – honorowy profesor UMCS
prof. Piotr Lech
prof. Dominik Szynal
prof. Tomasz Gałkowski
prof. Małgorzata Pleszczyńska
prof. Józef Marek Grabowiecki
doc. dr hab. Krystyna Warakomska
Anna Michalczuk
prof. Andrzej Pielecki
dr Zbigniew Radziszewski
dr Tadeusz Grądziel
prof dr hab. Wanda Brzyska

    Aktualności