Paczki dla studentów z Ukrainy i ich rodzin

W ramach akcji "UMCS solidarny z Ukrainą" na portalu zrzutka.pl prowadzona była zbiórka funduszy na wsparcie naszych studentów z Ukrainy oraz ich rodzin. Dzięki staraniom społeczności akademickiej oraz przyjaciół uczelni zaangażowanych w pomoc wschodnim sąsiadom, do 17 marca br. udało się zebrać 41.584 zł. Zgromadzone środki pieniężne będą sukcesywnie przeznaczane na najpotrzebniejsze wsparcie dla osób z Ukrainy.

fot. Bartosz Proll

Pragniemy poinformować, że wydatkowana została już pierwsza transza pieniężna, dzięki której kupiono artykuły spożywcze, żywność długoterminową i środki higieniczne. 11 i 12 kwietnia br. Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. Dorota Kołodyńska, Pełnomocnik Rektora ds. Pomocy Ukrainie dr Alina Czarnacka oraz wolontariusze przekazali gotowe paczki studentom i ich rodzinom zamieszkującym w akademikach UMCS. Wparcie otrzymało ok. 65 osób. Przygotowywana jest również kolejna pomoc dla studentów UMCS, którzy znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które aktywnie włączyły się w zbiórkę funduszy.

    Aktualności

    Data dodania
    12 kwietnia 2022