Ostatnie dni Lata Polonijnego 2016

Dobiega końca Lato Polonijne 2016. Jutro ostatnie wykłady, konwersatoria i ćwiczenia, a wieczorem rozdanie dyplomów.

Ostatni weekend Słuchacze spędzą w Lublinie. Odbędą wycieczkę do Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie będą mogli bliżej poznać tajniki odległych już realiów prac polowych i poczuć atmosferę dawnej wsi polskiej.

Zwieńczeniem całości spotkań z Polską stanie się wizyta w Ogrodzie Botanicznym UMCS. Słuchacze będą mogli poznać bogactwo flory nie tylko polskiej, lecz również europejskiej, azjatyckiej i amerykańskiej. Szczególnym zainteresowaniem zawsze cieszy się  tzw. „ogród biblijny” – prezentujący rośliny wymienione w Piśmie Świętym.

Tekst: dr hab. Małgorzata Rzeszutko-Iwan
Fot.: W. Kostko

 

    Aktualności

    Data dodania
    29 lipca 2016