Odznaczenia państwowe i resortowe na UMCS

7 lipca br. w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbyła się uroczystość nadania pracownikom Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odznaczeń państwowych i resortowych.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uhonorował osoby zasłużone w służbie państwu i społeczeństwu. W imieniu Prezydenta RP uroczystego wręczenia odznaczeń państwowych dokonał Wojewoda Lubelski Lech Sprawka. Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Złotym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni: prof. Arkadiusz Bagłajewski, prof. Radosław Dobrowolski oraz prof. Iwona Hofman, Srebrnym Krzyżem Zasługi: dr hab. Piotr Krzyżanowski, dr Ewelina Panas, prof. Jolanta Panasiuk, prof. Lidia Pokrzycka oraz prof. Katarzyna Smyk, zaś Brązowym Krzyżem Zasługi uhonorowani zostali: prof. Ilona Biernacka-Ligięza, dr hab. Bogdan Borowik, prof. Magdalena Jaszek, dr Urszula Jęczeń, dr Dagmara Kociuba, dr hab. Monika Kowalska, dr hab. Konrad Pawłowski, dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak oraz dr Liliana Węgrzyn-Odzioba.

Z kolei za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę Odznaczonych zostało 21 pracowników Uniwersytetu, medalem srebrnym - 23 pracowników, a brązowym - 18 pracowników.

Podczas uroczystości wręczono również Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, którym odznaczony został prof. Mariusz Korzeniowski.

W uznaniu szczególnych zasług w dziedzinie wynalazczości Prezes Rady Ministrów nadał odznakę honorową „Za zasługi dla wynalazczości” pięciu pracownikom UMCS: prof. Magdalenie Jaszek, prof. Annie Matuszewskiej, prof. Anecie Ptaszyńskiej, prof. Mariuszowi Trytkowi oraz dr. Dawidowi Stefaniukowi.

Po wręczeniu odznaczeń państwowych, Wojewoda Lubelski pogratulował oraz podziękował wyróżnionym i odznaczonym pracownikom uczelni za pracę na polu naukowym, dydaktycznym i administracyjnym. W nawiązaniu do obecnej sytuacji epidemicznej, Lech Sprawka życzył również „powrotu do normalności, za którą zaczynamy tęsknić”.

W kolejnej części uroczystości Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania wręczyła Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty. Odznaczeniem uhonorowano 42 pracowników UMCS. Jak podkreśliła Kurator: „Zawsze z wielką przyjemnością uczestniczę w tej uroczystości w imieniu Pana Ministra. Moja radość jest tym większa, że o UMCS mówię z dumą – mój uniwersytet”. Teresa Misiuk pogratulowała uhonorowanym pracownikom i podkreśliła szczególną symbolikę tej nagrody, upamiętniającej jakże ważną historycznie Komisję Edukacji Narodowej.

Na koniec Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski wyraził radość i uznanie, że tak liczne grono pracowników zostało dzisiaj odznaczone, podkreślając, że to wyraz docenienia zaangażowania oraz dotychczasowej pracy.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom.

Poniżej znajduje się pełna lista odznaczonych osób oraz wybrane zdjęcia z uroczystości. Pełna fotorelacja pojawi się w galerii zdjęć na stronie Uniwersytetu w późniejszym czasie.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    7 lipca 2021