Obchody Roku Kościuszkowskiego

Rok 2017 został ustanowiony Rokiem Tadeusza Kościuszki, w związku z przypadającą w nim 200. rocznicą śmierci generała. W obchody okrągłego jubileuszu włączył się także Ogród Botaniczny UMCS, gdzie 21 maja przy Dworku Kościuszków odbył się Koncert Pieśni Patriotycznej i Ludowej.

Fot. Bartosz Proll

Tego dnia można było usłyszeć oraz zobaczyć młodych wykonawców z zaprzyjaźnionych szkół. Na scenie pojawili się:
- tancerze z grupy teatralno-tanecznej „Bajdurka” z Zespołu Szkół Nr 12 w Lublinie;
- chór „Kamertonik” z Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie;
- chór ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Czemiernikach;
- Zespół Ludowy „Sławiniacy” działający przy Towarzystwie Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie;
- uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie.

Obecnie Dworek Kościuszków ma charakter reprezentacyjny – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej wykorzystuje zabytkową budowlę jako miejsce organizowanych przez uczelnię wydarzeń, a od 2013 r. udostępnia go także zwiedzającym. Obecny budynek Dworku Kościuszków jest rekonstrukcją wzniesioną na zachowanych piwnicach pierwowzoru. W trakcie prac konserwatorskich użyto części materiałów pochodzących z rozbiórki dawnego dworu. Obiekt jest ujęty w Rejestrze Zabytków Lublina i podlega wraz z parkiem opiece konserwatorskiej. 

    Aktualności

    Data dodania
    23 maja 2017