Obchody Jubileuszu 50-lecia Ogrodu Botanicznego UMCS

W dniach 9-11 czerwca br., w ramach obchodów Jubileuszu 50-lecia Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie, trwała ogólnopolska konferencja pn. "Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania współczesnych ogrodów botanicznych". Wydarzeniu towarzyszył Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce.

Ogród Botaniczny UMCS został założony w 1965 roku. Położony jest w dolinie rzeki Czechówki i obejmuje jej fragment oraz przylegające od strony zachodniej zbocze przecięte trzema lessowymi wąwozami, a także część płaskowyżu. Różnice wysokości między najniżej i najwyżej położonymi punktami wynoszą około 40 m. Areał Ogrodu to 21,25 ha o liczbie taksonów 6700. Zbiory roślinne Ogrodu wykorzystywane są do celów dydaktycznych i edukacyjnych oraz naukowo-badawczych realizowanych przez pracowników i studentów uczelni lubelskich. Na terenie Ogrodu przeważają gleby płowe pochodzenia lessowego; na zboczach występują gleby brunatne erodowane, a w obniżeniu - gleby aluwialne.

Fot. Konrad Cichoń

 

    Aktualności

    Data dodania
    15 czerwca 2015