O procesach logistyki zwrotnej odpadów – prof. Pastuszak

Projekt pt. „Modelowanie procesów logistyki zwrotnej odpadów komunalnych z tworzyw sztucznych w perspektywie doświadczeń międzynarodowych” uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu OPUS Narodowego Centrum Nauki w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych.

System zbiórki odpadów staje się coraz droższy ze względu na zastosowanie rozwiązań wielokontenerowych, co powoduje, że wiele razy trzeba jeździć specjalistycznymi śmieciarkami po tych samych trasach. Takie rozwiązania są szkodliwe społecznie i ekologicznie oraz nieracjonalne pod względem wydajności. Ponieważ doświadczenie innych krajów, które w praktyce używają bardziej zaawansowanych systemów, jest powszechnie znane, naukowcy postanowili dokonać przeglądu dostępnych rozwiązań i skupić się na optymalizacji rozwiązań stosowanych w Polsce.

Oczekiwanym efektem praktycznego zastosowania opracowanej metody będzie uzyskanie wyższej sprawności analizowanych procesów logistyki zwrotnej, co powinno przełożyć się na reorganizację tych procesów i zmniejszyć ich uciążliwość dla klientów. Przede wszystkim mowa o uciążliwości ekonomicznej i ograniczeniu kosztów wywozu śmieci, które w niektórych polskich miastach osiągnęły w 2019 r. poziom 120-170 zł od 4-osobowej rodziny miesięcznie.
O realizowanym projekcie opowiada prof. Zbigniew Pastuszak z Katedry Systemów Informacyjnych i Logistyki Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką UMCS.

    Aktualności