NSZZ Solidarność UMCS 1980–2020

16 grudnia br. w Bibliotece Głównej odbyło się otwarcie wystawy NSZZ Solidarność UMCS 1980–2020 poświęconej wieloletniej działalności organizacji na naszej Uczelni.

Podczas środowej uroczystości Władze Uniwersytetu reprezentował Rektor – prof. Radosław Dobrowolski, który otworzył wystawę. W jej zainaugurowaniu wziął również udział Przewodniczący NSZZ Solidarność na UMCS – Jacek Kot oraz Kierownik Muzeum UMCS – Dariusz Boruch. W wydarzeniu uczestniczyli także Członkowie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w UMCS oraz zaproszeni goście, w tym rekonstruktorzy historyczni ze Stowarzyszenie Krzewienia Wiedzy Historycznej „Lubelska Chorągiew Husarska” przebrani za członków Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej.

Za scenariusz wystawy odpowiadał Zespół Muzeum UMCS, a projekt graficzny –  Paweł D. Znamierowski, konsultowali merytorycznie: Jacek Kot, Józef Kaczor, Maria Nowak i Grzegorz Nowak. Wystawa ukazuje działalność NSZZ Solidarność w UMCS na przestrzeni 40 lat – od założenia do dnia dzisiejszego. Zawiera ona zdjęcia, dokumenty i przedmioty materialne z tego okresu oraz pokazuje twórców organizacji i jej działaczy na tle zmian historycznych zachodzących w kraju. Wystawa będzie czynna w grudniu 2020 i styczniu 2021 roku w godzinach działania Biblioteki Głównej UMCS.

Podczas uroczystości wręczono również medale 40-lecia NSZZ Solidarności. Wśród uhonorowanych, zasłużonych członków znaleźli się:

 • Elżbieta Kowalczyk,
 • Maria Nowak,
 • Anna Gromada,
 • Irmina Wawrzyczek,
 • Anna Trębska-Kerntopf,
 • Anna Welhan,
 • Elżbieta Świder,
 • Waldemar Kozyra,
 • Andrzej Bartnicki,
 • Andrzej Trembaczowski.

Środowe wydarzenie miało miejsce w 40. rocznicę Uczelnianego Założycielskiego Zebrania Delegatów NSZZ Solidarność na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Powołany został wówczas Uczelniany Komitet Założycielski, którego pierwszym przewodniczącym został Stefan Symotiuk. 16 grudnia 1980 roku na pierwszym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym powołano Komitet Zakładowy.

Fot. Bartosz Proll

Tekst: Jacek Kot, Magdalena Drwal

  Aktualności

  Data dodania
  18 grudnia 2020