Nocne korki z WOS-u, czyli wielka powtórka do matury!

Nocą z 23 na 24 lutego br. w Auli im. Ignacego Daszyńskiego na Wydziale Politologii UMCS odbyły się „Nocne korki z WOS-u”, czyli nocna powtórka do matury z wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej.

fot. Bartosz Proll

Organizatorzy w niekonwencjonalny i ciekawy sposób zaproponowali maturzystom utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności przydatnych do zadowalającego zdania egzaminu dojrzałości i wyboru kierunków studiów w obszarze nauk społecznych. Była to także skuteczna edukacja przez łączenie teorii z praktyką, sprawdzenie się w sytuacji ekstremalnej, jaką jest nauka nocą, możliwość spotkania i poznania środowiska akademickiego, jego zwyczajów, a także zasad przyjętych na uczelni wyższej.

Podczas wykładów omówione zostały następujące zagadnienia:
- Unia Europejska 2018 - stan procesu integracyjnego,
- system źródeł prawa w Rzeczypospolitej Polskiej,
- władza ustawodawcza i wykonawcza w świetle Konstytucji z 1997 r.,
- SEJM RP – organy i funkcjonowanie – symulacja obrad,
- Samo-Rząd jako podstawowa forma organizacji lokalnego życia,
- demokracja bezpośrednia w wymiarze formalnym i praktycznym,
- doktryna polityczna liberalizmu - historia i współczesność.

Fotorelacja:

    Aktualności

    Data dodania
    27 lutego 2018