Młodzi naukowcy z UMCS w programie Transformation.doc

W październiku oraz listopadzie 2015 r. troje młodych naukowców z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wyjechało w ramach programu MNiSW TRANSFORMATION.DOC na intensywne kursy szkoleniowe z zakresu przedsiębiorczości oraz kompetencji miękkich do prestiżowych ośrodków uniwersyteckich w Kanadzie: Ivey Business School w London (Ontario) oraz University of Alberta Business School w Edmonton (Alberta).

W dwutygodniowym kursie uczestniczyły mgr inż. Anna Jańska (Wydział Ekonomii) oraz mgr Magdalena Długosz (Wydział Humanistyczny), natomiast dr Rafał Augustyn (Wydział Humanistyczny) wziął udział w trzytygodniowym kursie trenerskim. Reprezentanci UMCS zostali wybrani spośród tysięcy młodych naukowców z całej Polski w sześcioetapowej procedurze rekrutacyjnej.

W trakcie szkoleń w ww. ośrodkach młodzi naukowcy z UMCS zdobywali wiedzę z zakresu podstaw przedsiębiorczości niezbędnych do efektywnej współpracy między środowiskiem akademickim i gospodarczym, podczas wizyt studyjnych poznawali dobre praktyki stosowane w kanadyjskich uczelniach oraz inkubatorach i akceleratorach przedsiębiorczości, modele wsparcia innowacji stosowane w Kanadzie, a także byli szkoleni z zakresu wybranych umiejętności miękkich związanych m.in. z autoprezentacją, komunikacją i zarządzaniem zespołami projektowymi. 

 

    Aktualności

    Data dodania
    22 lutego 2016