Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

28 lutego br. na Wydziale Humanistycznym UMCS świętowano Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Organizatorem wydarzenia był Instytut Filologii Polskiej UMCS.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 lutego, ustanowione przez UNESCO podczas 30. Sesji Konferencji Generalnej 17 listopada 1999 r. Odsyła do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Dhace w Bangladeszu. Podczas pokojowej demonstracji 21 lutego 1952 r. zginęło pięciu studentów domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Data ta ma nie tylko upamiętniać przywołane wydarzenia, ale także przypominać o różnorodności językowej, o tym, iż język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Wydarzenie na Wydziale Humanistycznym powiązano dodatkowo z twórczością laureatki Nagrody Nobla – Olgi Tokarczuk. Swoją obecnością obchody uświetnili prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk, wieceprzewodniczący Rady Miasta Stanisław Kieroński, prorektor ds. kształcenia prof. Alina Orłowska, prof. dr hab. Kazimierz Goebel, dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Robert Litwiński, dyrektorzy instytutów na Wydziale Humanistycznym: prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, dr hab. Ewa Głażewska, dr hab. Renata Bizek-Tatara, a także p. Tadeusz Sławecki – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Gościem honorowym był prof. dr hab. Artur Rejter z Uniwersytetu Śląskiego. W wydarzeniu uczestniczyli także studenci oraz uczniowie ze szkół zaprzyjaźnionych z Instytutem Filologii Polskiej.

Po powitaniu obecnych prowadzący dr hab. Małgorzata Rzeszutko-Iwan oraz dr hab. Rafał Szczerbakiewicz odczytali fragment listu napisanego przez asystentkę Olgi Tokarczuk w imieniu noblistki, która podziękowała za zaproszenie do udziału w świętowaniu Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego na UMCS-ie oraz włączenie czytania fragmentów jej prozy do programu wydarzenia. Następnie prorektor Alina Orłowska zainaugurowała obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

– My, humaniści, doskonale wiemy, jaka jest wartość języka. Zdajemy sobie sprawę z tego, że słowo to nie tylko sposób porozumiewania się, ale także patrzenia na świat, obraz świata i rozumienie tego świata, tradycja, na której straży stoi słowo i poprzez język jesteśmy w stanie lepiej, piękniej rozumieć świat. Jesteśmy też w stanie pokazać to, jacy jesteśmy – powiedziała prof. Orłowska.

Głos zabrał również dziekan wydziału – prof. Robert Litwiński, który również apelował o to, by dbać o nasz piękny język ojczysty. Następnie prezydent Lublina przy asyście przewodniczącego Rady Miasta (absolwenta polonistyki!) wręczył Medale Unii Lubelskiej: prof. Robertowi Litwińskiemu, prof. Arturowi Rejterowi, prof. Małgorzacie Karwatowskiej, prof. Iwonie Morawskiej, dr. Grzegorzowi Kondrasiukowi, a także medal „Zasłużony dla Miśtą Lublin” prof. dr. hab. Dariuszowi Chemperkowi.

Kolejnym punktem programu był wykład prof. Rejtera pt. Między stałością i zmiennością. Z dziejów dyskursu naukowego. Gość honorowy opowiedział o tym, jak ukształtował się styl (dyskurs) naukowy, jakie ma cechy, a także jakie pełni funkcje. Obchody zwieńczyły fragmenty prozy Olgi Tokarczuk odczytane przez dr hab. Małgorzatę Karwatowską oraz prof. Alinę Orłowską.

Tekst: Agnieszka Stańczak

Fot. Magdalena Drwal

 

    Aktualności

    Data dodania
    2 marca 2020