Medal Amicis Universitatis dla red. Mariana Turskiego

14 stycznia 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia redaktorowi Marianowi Turskiemu Medalu Amicis Universitatis Mariae Curie-Skłodowska oraz Medalu 700-lecia Miasta Lublin w Trybunale Koronnym w Lublinie.

fot. Bartosz Proll

Z inicjatywą odznaczenia Mariana Turskiego – działacza społecznego, historyka i dziennikarza – wystąpił Wydział Politologii UMCS, biorąc pod uwagę wieloletnią współpracę z redaktorem. Marian Turski wielokrotnie odwiedzał Wydział, m.in. jako uczestnik konferencji i spotkań w salonie „Polityki”. Od 2012 roku zasiada w Kapitule Stypendium im. Leopolda Ungera, która jest afiliowana przy UMCS. Sprawuje merytoryczną opiekę nad laureatami stypendium, a także praktykantami z naszego Uniwersytetu w redakcji „Polityki”. Od wielu lat współpracuje z Pracownią Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu (UMCS), np. przy wydawaniu książek. 

Red. Turski jest szefem działu historycznego tygodnika „Polityka”. To także wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, wiceprezydent Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, a także jeden ze współtwórców Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i przewodniczący Rady Muzealnej. Za swoją pracę na rzecz kultury, praw człowieka i pojednania został odznaczony m.in. Odznaką Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka, medalem Gloria Artis, Orderem Odrodzenia Polski, francuską Legią Honorową i niemieckim Wielkim Krzyżem Zasługi. Więcej w biogramie Mariana Turskiego.

Zdjęcia z wydarzenia:

    Aktualności