Medal 25-lecia Lubelskiego Forum Pracodawców dla Rektora UMCS

6 października 2018 r. w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie odbyła się uroczysta gala 25-lecia Lubelskiego Forum Pracodawców. W trakcie wydarzenia organizacja uhonorowała swoich członków oraz zasłużone osoby z Lubelszczyzny specjalnymi medalami. Miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych znalazł się także Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, prof. Stanisław Michałowski.

Fot. Bartosz Proll

Lubelskie Forum Pracodawców to najstarsza tego typu organizacja w Lublinie. Integruje swoich członków – pracodawców – oraz inicjuje współpracę pomiędzy nimi. LFP zrzesza obecnie ponad 70 firm.

    Aktualności

    Data dodania
    8 października 2018