Matematyka dla każdego

Trwa 8. Forum Matematyków Polskich organizowane przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. W jego ramach 20 września popularyzowano matematykę wśród młodzieży. Tego dnia w Instytucie Informatyki UMCS odbył się cykl wykładów i zajęć pod tytułem „Matematyka dla każdego”, kierowany do uczniów szkół z Lublina oraz województwa lubelskiego.

fot. Bartosz Proll

Uczestnicy projektu zapoznali się z różnymi niespotykanymi zastosowaniami matematyki w innych naukach oraz w życiu codziennym, poznali związki matematyki z muzyką oraz wzięli udział w grach matematycznych. Dodatkowo zapoznali się z prezentacjami finalistów Konkursu Prac Uczniowskich z Matematyki im. Pawła Domańskiego organizowanego przez redakcję miesięcznika Delta. 

Więcej informacji na temat projektu „Matematyka dla każdego” znajduje się na stronie: http://www.mdk.umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    21 września 2017