Małgorzata Stręciwilk Zastępcą Kanclerza ds. Ogólnych

30 sierpnia 2021 r. zakończył pracę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej inż. Ryszard Sołowiej, pełniący dotychczas funkcję Zastępcy Kanclerza ds. Ogólnych. Serdecznie dziękujemy Panu Kanclerzowi za ponad 12 lat pracy na rzecz naszej Alma Mater. Pracownicy uczelni zawsze mogli liczyć na Pana pomoc i wsparcie merytoryczne, a także okazywaną na co dzień życzliwość.

W wyniku otwartego konkursu, 1 września br. stanowisko Zastępcy Kanclerza ds. Ogólnych objęła mgr Małgorzata Stręciwilk. Pani Stręciwilk dotychczas pracowała w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Jest radcą prawnym, członkiem Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, a także byłym Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych. Była również członkiem i rzecznikiem prasowym Krajowej Izby Odwoławczej.

Pani Małgorzata Stręciwilk jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, a także autorką branżowych artykułów, publikacji oraz monografii eksperckich i naukowych. W 2016 r. została odnotowana w rankingu „50 najbardziej wpływowych prawników” Dziennika Gazety Prawnej.

Nowo powołanej Pani Wicekanclerz życzymy owocnej współpracy z członkami społeczności UMCS. Mamy nadzieję, że praca na Uniwersytecie przyniesie jej wiele satysfakcji zawodowej.

    Aktualności

    Data dodania
    3 września 2021