LWDN: Decoding the human coronaviruses

Drugi dzień Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki, czyli 23 września br. będzie poświęcony problematyce związanej z koronawirusem SARS-CoV-2. Pierwszy tego dnia projekt, dotyczący „Rozszyfrowania ludzkich koronawirusów” zaprezentuje prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Immunologii i Wirusologii Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

„Decoding the human coronaviruses”
Nazwa koronawirusy pochodzi od obecnych na ich powierzchni charakterystycznych kolców z zaokrąglonymi końcami, które wirusologom przypominały koronę słoneczną. Wirusy te są bardzo powszechne i prawdopodobnie każdy dorosły został zainfekowany przez nie wiele razy w ciągu swojego życia. Pierwsze ludzkie koronawirusy odkryto w połowie lat 60. i obecnie znamy siedem gatunków koronawirusów, które zakażają ludzi. Cztery gatunki wirusów są odpowiedzialne za ok. 30% przypadków przeziębień z typowymi objawami, jak ból gardła, kaszel i zatkany nos. SARS-CoV i MERS-CoV to wirusy epidemiczne, zaś nowo odkryty wirus SARS-CoV-2 jest przyczyną pandemii COVID-19.

Ludzkie koronawirusy różni nasilenie wywoływanych przez nie objawów chorobowych; w przypadku wirusów tzw. przeziębieniowych są one łagodne lub umiarkowane, podczas gdy SARS-CoV i MERS-CoV powodują poważne choroby układu oddechowego. Dotychczasowe obserwacje pokazują, że przebieg infekcji SARS-CoV-2 może być bezobjawowy, z łagodnymi lub poważnymi objawami. Wirus ten przenosi się wśród ludzi drogą kropelkową.  

Naturalna odporność po infekcji wirusami powodującymi przeziębienie zmniejsza się z upływem czasu, dlatego możliwe jest ponowne objawowe zakażenie po upływie 8-12 miesięcy. Nie jest w tej chwili wiadome, czy w przypadku SARS-CoV-2 odpowiedź odpornościowa będzie reagowała w podobny sposób. W związku z tym nie można przewidzieć czy reakcja na nową szczepionkę będzie długotrwała.

Najbardziej prawdopodobną przyczyną pojawiania się nowych koronawirusów jest szybki wzrost liczebności populacji człowieka, któremu towarzyszy gwałtowny rozwój gospodarczy i wzrastające zanieczyszczenie środowiska. Zmniejszający się areał lasów powodowany zarówno przez działalność człowieka, jak i przez czynniki naturalne (np. pożary) stwarzają okazję do bliższego kontaktu ze zwierzętami, potencjalnym źródłem zakażeń odzwierzęcych.

Materiał będzie dostępny w języku angielskim z polskimi napisami.

Prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska ukończyła mikrobiologię na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prof. Szuster-Ciesielska uzyskała stopień doktora w dyscyplinie nauki biologiczne w Zakładzie Wirusologii i Immunologii, gdzie studiowała modulację niespecyficznej odporności bydła. Następnie jej badania koncentrowały się na mechanizmach uszkodzenia wątroby wywołanej alkoholem oraz mechanizmach hepatoprotekcji u ludzi. W 2011 roku prof. Szuster-Ciesielska otrzymała nagrodę "Dr. Bares Award" w Międzynarodowym Konkursie dla najlepszej publikacji naukowej w kategorii Gastroenterology and Hepatology. W tym samym roku otrzymała, wraz z zespołem, prestiżową nagrodę naukową "Maria Curie Prize" za badania nad antygenem malarii jako potencjalnym składnikiem szczepionki. W 2014 r. prof. Szuster-Ciesielska została mianowana na profesora nauk biologicznych, a od 2019 r. pełni funkcję wicedyrektora Instytutu Nauk Biologicznych Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS. Podczas stażu naukowego w Stanford Medical School w 2014 roku była członkiem zespołu badającego mechanizmy infekowania komórek przez wirus zapalenia wątroby typu C i denga. Obecnie przedmiotem badań prof. Szuster-Ciesielskiej są choroby nieinfekcyjne, w tym mechanizmy niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby, a także mechanizmy alergii wywoływanej przez grzyby fitopatogenne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji, gdzie dostępny jest szczegółowy program oraz transmitowane będzie wydarzenie.

    Aktualności

    Data dodania
    16 września 2020