Lublin – początki kariery miasta do XVI wieku

W 2017 roku Lublin świętuje Jubileusz 700-lecia nadania praw miejskich. Inaugurację obchodów rozpoczęła międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Lublin – początki kariery miasta do XVI wieku”, organizowana przez Instytut Archeologii UMCS i Urząd Miasta Lublin. 19-20 stycznia br. w Teatrze Starym o historii Lublina opowiadali archeologowie i historycy z polskich ośrodków naukowych, a także z Niemiec, Węgier i Rosji.

Fot. Bartosz Proll

Głównym tematem wydarzenia były zagadnienia związane z przyczynami lokalizacji Lublina nad Bystrzycą oraz przygotowaniami miasta do pełnienia roli ważnego ośrodka polityczno–gospodarczo–kulturowego. Spotkanie uroczyście otworzył Prezydent Miasta Lublin, dr Krzysztof Żuk, zaś wykład inauguracyjny pt. „Lublin naukowy” wygłosił prof. dr hab. Marian Harasimiuk.

W tematykę konferencji wprowadził słuchaczy prof. dr hab. Andrzej Kokowski z UMCS. Swoje wystąpienia mieli także inni naukowcy z naszej Uczelni, m.in. prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, dr hab. Marek Florek, prof. dr hab. Ryszard Szczygieł oraz dr Tomasz Dzieńkowski. Drugiego dnia odbył się „Blok europejski”, podczas którego panelistami byli historycy zagraniczni.

Wydarzeniu towarzyszyły m.in. pokazy historyczne, w tym militariów pochodzących z okresu narodzin miasta.  

    Aktualności

    Data dodania
    23 stycznia 2017