Lubelski Salon Maturzystów „Perspektywy” 2014

Salon Maturzystów „Perspektywy” to największa ogólnopolska kampania informacyjna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Co roku bierze w nim udział ponad 200 tysięcy młodych ludzi planujących wybór dalszej ścieżki edukacyjnej. Salony, odbywające się w kampusach największych publicznych uczelni akademickich, są przygotowywane we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi i regionalnymi konferencjami rektorów oraz kuratorami oświaty.

8 września br. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zainaugurowano dwudniową kampanię informacyjno-promocyjną w ramach Lubelskiego Salonu Maturzystów „Perspektywy” 2014, podczas której swoją ofertę dydaktyczną promuje m.in. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, jak co roku, licznie uczestniczą w prezentacjach na temat matury i rekrutacji na studia, zapoznając się tym samym z ofertą edukacyjną różnych uczelni. Młodzież ma także okazję pozyskać opinie od reprezentantów wyższych uczelni i przedstawicieli Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Celem corocznie organizowanej w Lublinie kampanii jest przede wszystkim dostarczenie pełnej wiedzy o przyszłorocznym egzaminie maturalnym i zasadach rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016, a także pomoc uczniom w wyborze odpowiedniego kierunku studiów.

W uroczystości otwarcia Salonu udział wzięli reprezentanci środowiska akademickiego i władz samorządowych. UMCS reprezentowała prof. Urszula Bobryk - Prorektor ds. Studenckich.

Organizatorem stoiska wystawienniczego UMCS podczas tegorocznego Salonu Maturzystów w Lublinie jest Biuro Promocji UMCS przy współpracy z Samorządem Studentów.

Fot. Aneta Adamska

 

    Aktualności

    Data dodania
    8 września 2014